Nieuws

Kamp en Dekker werken aan snel internet op scholen

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) is in overleg met staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) over het organiseren van snel internet op alle scholen. Dat zei hij woensdag in een debat met de Tweede Kamer.

Kamp reageerde daarmee op een vraag van ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins. Die riep een motie in herinnering die in november 2015 door de Kamer was aangenomen maar nog niet is uitgevoerd. Ze gaf de regering toen de opdracht ervoor te zorgen dat alle scholen in het primair onderwijs uiterlijk in 2017 op snel internet zijn aangesloten. Dat is belangrijk omdat de vraag naar digitaal, adaptief lesmateriaal, groeit en daarmee ook de eisen die aan internet worden gesteld. De huidige internetverbindingen zijn daarop lang niet altijd berekend. 

In de zomer van 2015 riep de PO-Raad op hier snel verandering in te brengen. De PO-Raad rekende toen voor dat naar schatting 900.000 leerlingen in het primair onderwijs de dupe dreigen te worden van gebrekkig internet op hun school als niet wordt ingegrepen.

Kamp wilde niet zeggen op welke termijn gehoor wordt gegeven aan de motie, maar gaf aan dat het onderwerp ‘de aandacht heeft’.

Informatie voor scholen en besturen

Weten wat u zelf kunt doen om snel internet te regelen? Lees de handreiking externe connectiviteit of neem contact op met de helpdesk Slimmer leren met ICT. Daarvoor stuurt u een e-mail naar slimmerlerenmetICT@poraad.nl. Bellen kan ook met 0800-3212233.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten