Nieuws

Kamp maakt meters met snel internet in buitengebieden

Snel internet in het hele land, ook in de buitengebieden. Dat is het doel van minister Henk Kamp (Economische Zaken). Volgens de bewindsman gaat het daarmee de goede kant op, al is onduidelijk of alle initiatieven samen voldoende effect sorteren en in hoeverre scholen ervan profiteren.

Begin 2015 konden ongeveer 330.000 huishoudens en bedrijven nog geen toegang krijgen tot snel internet, zo schrijft Kamp in een brief aan de Tweede Kamer. Veel marktpartijen zijn volgens hem in dat gat gesprongen. In zijn brief somt hij een legio initiatieven en resultaten op. Zoals dat van de provincie Gelderland waar de provincie stopt met publieke financiering van snel internet omdat de markt in beweging is en marktpartijen ‘voldoende initiatief tonen in de aanleg van snel internet’. Op andere plekken in het land wordt bijvoorbeeld 4G beschikbaar gemaakt.

Of deze initiatieven voldoende zijn om alle 330.000 huishoudens van snel internet te voorzien, blijkt niet uit de brief. Ook gaat Kamp niet in op scholen in buitengebieden die ervan verstoken zijn. Door het toenemende gebruik van digitale leermiddelen, wordt snel internet van voldoende bandbreedte een steeds belangrijkere voorwaarde voor goed onderwijs.

De PO-Raad trok vorig jaar aan de bel toen bleek dat zo’n 900.000 leerlingen in het primair onderwijs de dupe dreigden te worden van gebrekkig internet op hun scholen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkt nu aan een actieplan om deze scholen van snel en daarmee toekomstbestendig internet te voorzien.

In zijn brief zegt Kamp snel internet vooral te willen faciliteren. Hij wil bezien of het oprichten van een kennisplatform daarbij kan helpen. ‘Het platform moet bevorderen dat overheden en burgerinitiatieven van elkaar leren, dat best practices worden overgenomen en dat partijen elkaar weten te vinden’, aldus de bewindsman.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten