Nieuws

Lager btw-tarief op digitale leermiddelen stapje dichterbij

Een stap in de goede richting, zo typeert de PO-Raad het akkoord dat het Europees Parlement vorige week heeft gegeven aan de verlaging van de btw voor digitale boeken, tijdschriften en kranten. Het door de PO-Raad gewenste tarief van zes procent voor digitale leermiddelen komt hierdoor weer iets dichterbij.

Scholen betalen op dit moment 21 procent belasting voor digitale leermiddelen, terwijl voor papieren boeken een tarief van zes procent geldt. De hogere btw werkt remmend op de inzet van digitale leermiddelen, terwijl leerlingen hiermee gemakkelijker op maat les kunnen krijgen en hun eigen tempo kunnen volgen.

Nog een weg te gaan

Voordat de btw omlaag kan, is een aanpassing van de regels nodig op verschillende niveaus. Nu het Europees Parlement heeft ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie, moet de Raad van Ministers (waarin de regeringen van alle lidstaten zijn vertegenwoordigd) hier nog met eenparigheid (unanimiteit) mee instemmen. Pas daarna heeft Nederland de mogelijkheid om haar btw-regelgeving aan te passen en te bepalen of digitale leermaterialen ook daadwerkelijk vallen onder het lagere tarief van de ‘online boeken’.

Samen met educatieve uitgeverijen

Al enkele jaren maakt de PO-Raad zich met educatieve uitgeverijen sterk voor het verlagen van de btw. Dit is ook een van de hoofdpunten uit het manifest ‘Nú investeren in onderwijs van morgen’ dat de PO-Raad begin dit jaar uitbracht met andere onderwijs- en marktpartijen. Naast een lagere btw willen de betrokken organisaties dat iedere school is aangesloten op goed en toekomstbestendig internet en dat opleidingen ook leraren met academische vaardigheden afleveren. Die vaardigheden zijn belangrijk om optimaal te profiteren van de kansen die digitale leermaterialen bieden.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten