Nieuws

Leermiddelenmonitor 15/16 gepresenteerd door SLO

Voor de zevende keer presenteert Stichting Leerplanontwikkeling Nederland (SLO) de Leermiddelenmonitor. Dit onderzoek toont aan hoe in de ogen van leraren en schoolleiders in het Nederlandse onderwijs wordt omgegaan met (digitale) leermiddelen.

De resultaten van de Leermiddelenmonitor 15/16 tonen aan dat er een lichte opmars is in het gebruik van methoden door schoolleiders en leraren. Volgens SLO zou een mogelijke verklaring hiervoor kunnen zijn dat leraren ervaren hebben dat zelf lesmateriaal ontwikkelen moeilijker en tijdrovender is dan gedacht. Een andere reden zou kunnen zijn dat methoden meer aansluiten bij de wensen van de gebruiker. 

Digitale leermiddelen

Wat verder blijkt uit de Leermiddelenmonitor is dat het per thema verschilt of leraren vinden dat er voldoende digitale leermiddelen beschikbaar zijn. Zo geven leraren aan dat er ruim voldoende digitale leermiddelen worden aangeboden op het terrein van taal en rekenen. Maar op het gebied van vreemde talen, natuur en techniek, maatschappij en cultuur geldt dat minder. Mede daarom geeft bijna een derde van de leraren in het primair onderwijs aan (ook) zelf digitale leermiddelen te ontwikkelen. De achterliggende redenen hiervoor zijn de mogelijkheden om te differentiëren, om aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen en om in te spelen op de actualiteit.

Bekijk hier alle resultaten uit de Leermiddelenmonitor 15/16 van SLO.