Nieuws

Leeuwarder Courant: ‘Scholier met VR-bril door Planetarium’

Op vrijdag 4 november is het startschot gegeven voor het realiseren van de ambitie om het Planetarium binnen een jaar virtueel toegankelijk te maken voor scholieren uit heel Nederland. Dit bericht de Leeuwarder Courant in haar editie van afgelopen zaterdag.

Deze ambitie vloeit voort uit de versnellingsvraag van onderwijsgroep Ambion uit Oudeschoot. Met deze versnellingsvraag wil Ambion antwoord krijgen op de vraag hoe zij een les in kunnen richten met behulp van augmented en virtual reality, waarbij een diepe leerervaring wordt gestimuleerd. Ambion krijgt binnen deze versnellingsvraag inhoudelijke ondersteuning van de PO-Raad en Kennisnet. Voor het daadwerkelijk bouwen van de virtuele toepassing is nog een bedrag van circa 50.000 euro nodig. Ambion hoopt dat de provincie bereid is geld in het project te steken.

Directeur Adrie Warmenhoven van het Planetarium is erg ingenomen met het plan. „Het sluit perfect aan bij de oorspronkelijke ambitie van Eise Eisinga, toen hij in 1774 met de bouw van dit planetarium begon: mensen uitleggen hoe het heelal in elkaar zit.” Sijbrand Dijkstra van Ambion is ervan overtuigd dat met nieuwe technologieën - virtual reality (VR), augmented reality (AR) of een mix daarvan - het onderwijs veel beter in staat zal zijn om kennis over te brengen aan kinderen. Onderzoek moet uitwijzen hoe een les er met gebruikmaking van bijvoorbeeld de Hololens of Oculus Rift uit kan zien. „Het is echt niet de bedoeling dat kinderen ’s ochtends op school komen, de bril opzetten en die pas weer afdoen als ze naar huis gaan.”

Meer weten over versnellingsvragen?

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten