Nieuws

Lerarencollectief, researchED en PO-Raad lanceren 'Beter thuis in afstandsonderwijs'

‘Hoe kunnen leerkrachten en ouders het beste samenwerken om afstandsonderwijs te verzorgen?’, ‘Hoe kun je op afstand differentiëren?’ en ‘moeten we alleen herhalen of kunnen we ook nieuwe stof aanbieden?' Het bieden van onderwijs op afstand vraagt om creativiteit, flexibiliteit en vindingrijkheid van scholen, maar roept ook veel vragen op. 

Om scholen te ondersteunen om hun onderwijs of afstand zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten, hebben de PO-Raad, het Lerarencollectief en researchED de handen ineen geslagen. Met de hulp van een aantal experts en onderwijsadviseurs en belangeloze medewerking van SkillsTown, een online opleider, hebben zij in een paar dagen een aantal video’s geproduceerd. Deze video’s bieden praktische, toegankelijke en toepasbare kennis, waarmee leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals direct aan de slag kunnen gaan. 

In de online beschikbare video's lichten betrokken onderwijsprofessionals – onder leiding van pedagoog Pedro de Bruyckere – vijf thema's toe waar collega's mee aan de slag kunnen om hun onderwijs op afstand in te richten. Deze thema’s zijn: Technisch Lezen, Digitale Les, Kleuterklas TV, digitale Tools, Explicitie Directe Instructie (EDI) op afstand. 

Waar vind ik de video's?

De video’s zijn vanaf nu hier gratis beschikbaar.  

Over de initiatiefnemers
researchED is een ‘grassroots’ beweging voor en door docenten met als doel de kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk te dichten en pseudowetenschap tegen te gaan. researchED congressen zijn wereldwijd meerdere malen georganiseerd. www.researched.eu 

Het Lerarencollectief is de beroepsgroepvorming van, voor en door leraren met als doel om weer zeggenschap over het vakmanschap terug te winnen. Het Lerarencollectief is een initiatief van Jan van de Ven en Thijs Roovers. Zij hebben in 2017 PO in Actie opgericht. www.lerarencollectief.nl 

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.