Nieuws

Lerarencollectief, researchED en PO-Raad lanceren nieuwe serie 'Beter thuis in afstandsonderwijs'

Het bieden van onderwijs op afstand vraagt om creativiteit, flexibiliteit en vindingrijkheid van scholen, maar roept ook veel vragen op. Afgelopen week lanceerden de PO-Raad, het Lerarencollectief en researchED een eerste serie online tutorials. Hiermee willen zij scholen ondersteunen om onderwijs op afstand zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. Nu is ook de tweede serie gratis beschikbaar voor alle onderwijsprofessionals.

Ook deze tweede serie bestaat uit vijf video’s. Onder leiding van pedagoog Pedro de Bruyckere, geven experts en onderwijsprofessionals uitleg over de thema’s: Risico's en lessen digitaal onderwijs, kleuteronderwijs, sociaal emotioneel leren, bewegingsonderwijs en begrijpend lezen. Dankzij de inzet van deze experts, onderwijsprofessionals en belangeloze medewerking van SkillsTown, een online opleider, zijn de initiatiefnemers er wederom in geslaagd om in een paar dagen de video’s te realiseren.

En hier gaan wij mee door. Nu de scholen langer dicht blijven willen de initiatiefnemers scholen blijven ondersteunen met het inrichten van onderwijs op afstand. Ben jij onderwijsprofessional en heb je behoefte aan een online tutorial over een bepaald thema? Dien deze dan hier in.
 

Waar vind ik de video's?

De tweede serie video’s is vanaf nu hier gratis beschikbaar.
De eerste serie gemist? 

Over de initiatiefnemers
researchED is een ‘grassroots’ beweging voor en door docenten met als doel de kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk te dichten en pseudowetenschap tegen te gaan. researchED congressen zijn wereldwijd meerdere malen georganiseerd. www.researched.eu 

Het Lerarencollectief is de beroepsgroepvorming van, voor en door leraren met als doel om weer zeggenschap over het vakmanschap terug te winnen. Het Lerarencollectief is een initiatief van Jan van de Ven en Thijs Roovers. Zij hebben in 2017 PO in Actie opgericht. www.lerarencollectief.nl 

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.