Nieuws

Lesopafstand.nl vernieuwd: informatiepunt voor afstandsonderwijs in allerlei situaties

Corona, (dreigende) thuiszitters of nieuwkomers uit Oekraïne – er zijn allerlei situaties waarin je als school afstandsonderwijs geeft. Het belangrijkste daarbij is dat iedere leerling, ook op afstand, effectief en goed onderwijs ontvangt. Op de vernieuwde website van Lesopafstand.nl vind je daarom alle betrouwbare informatie die je nodig hebt voor het organiseren van afstandsonderwijs in deze situaties. 

Afstandsonderwijs stond door de coronapandemie opeens in de schijnwerpers, daarom werd Lesopafstand.nl in het leven geroepen. De website ondersteunde scholen bij het ad hoc organiseren van afstandsonderwijs en deelde alle actuele coronamaatregelen met het onderwijs. Corona is er nog steeds en onderwijs op afstand blijft ook om verschillende andere redenen nodig. Daarom gaat Lesopafstand.nl verder als algemeen informatiepunt voor afstandsonderwijs. De website ondersteunt scholen bij de voorbereiding op een corona-opleving, en om afstandsonderwijs te organiseren voor thuiszitters, en nieuwkomers uit Oekraïne.

Op de website kan je onder andere terecht voor: 

  • coronadraaiboeken;
  • praktijkvoorbeelden van afstandsonderwijs aan thuiszitters;
  • informatie over afstandsonderwijs aan nieuwkomers uit Oekraïne;
  • algemene tools voor afstandsonderwijs. 

Samenwerking

Les op afstand is een initiatief van Kennisnet in samenwerking met het ministerie van OCW, de PO-Raad en de VO-raad. Ook organisaties zoals SIVON het Lerarencollectief, SLO, het NRO en het NJi dragen inhoudelijk bij. Daarnaast zetten verschillende organisaties zich via ons loket in om je vragen te beantwoorden, zoals CNV onderwijs, de AVS en Ouders & Onderwijs.

Les op afstand

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten