Nieuws

'Maak van programmeren geen verplicht vak'

Scholen verplichten een vak programmeren te geven aan al hun leerlingen, ontneemt hen de kans ICT breder in te zetten om kinderen te laten leren. Dat zei Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad zaterdag bij de aftrap van de codeweek. De week wordt georganiseerd door ECP, Platform voor de InformatieSamenleving, en Kennisnet, en wordt ondersteund door diverse grote bedrijven.

Veel van deze partijen zijn ervan overtuigd dat alle leerlingen moeten leren programmeren of coderen. Dat is nodig om goed voorbereid te zijn op de banen van de toekomst en om het tekort aan technici op de arbeidsmarkt aan te pakken, vinden ze.

Digitale vaardigheden

Walvisch benadrukte in haar speech dat het aanleren van digitale vaardigheden belangrijk is. De commissie Schnabel, die onlangs een advies uitbracht over het onderwijs van de toekomst, stelde in haar advies ook dat digitale vaardigheden een structurele plek in het onderwijs verdienen. Hoe dat precies kan en wat kinderen dan zouden moeten leren, daarover wordt nog gediscussieerd. De PO-Raad praat hier verder over met haar leden.

,,Het is belangrijk dat scholen een eigen visie ontwikkelen op het gebruik van ICT en het integreren in hun onderwijs’’, aldus Walvisch. Zo kunnen scholen het aanleren van digitale vaardigheden integreren in bijvoorbeeld aardrijkskunde-of rekenlessen. ,,Ze moeten de kans krijgen om hierin zelf een verantwoordelijkheid te pakken in plaats van alleen maar uit te voeren wat door een ander wordt opgedragen.'' Scholen een vak programmeren opleggen, druist bovendien in tegen de vrijheid van onderwijs, zei ze. ,,We geven graag de ruimte aan scholen om eigen keuzes te maken die passen bij hun leerlingen, ouders, de omgeving, de leraar en de school.''

Die visie werd onderschreven door twee schoolbestuurders die de zaal vertelden over de versnellingsvraag die hij bij de PO-Raad en Kennisnet had ingediend. Versnellingsvragen zijn vragen waar diverse schoolbesturen tegenaan lopen bij de ontwikkeling of implementatie van ICT in het onderwijs. Met hulp van de PO-Raad en Kennisnet wordt gezocht naar een oplossing. De resultaten worden vervolgens gedeeld zodat de hele sector die kan gebruiken. De bestuurder in kwestie wilde graag weten hoe hij voor zijn scholen een leerlijn programmeren kan implementeren in het basisonderwijs. Welke vaardigheden moeten we de kinderen aanreiken?

Ondersteuning

De PO-Raad en Kennisnet ondersteunen schoolbesturen ook op andere manieren bij de implementatie en integratie van ICT in hun onderwijs. Ze bieden deskundigheid en diverse tools om scholen en hun besturen hierbij verder te helpen. Meer weten? Bekijk dan ons aanbod.

Masterclasses

Met thematische masterclasses biedt de PO-Raad in november 2015 bestuurders de kans zich te informeren over essentiële thema’s voor bestuurlijke besluitvorming op het vlak van onderwijs en ICT. Toonaangevende experts bieden bestuurders overzicht en direct toepasbare kennis over ICT-infrastructuur, ICT en financiën en ook ICT en privacy. Geïnteresseerd? Lees meer over het programma of meld u nu aan