Aan de slag

Meer ICT, minder werkdruk?

Hoe kunnen scholen en besturen werkdruk opsporen en verminderen? En hoe kan ICT hieraan bijdragen? Vier basisscholen hebben dit vraagstuk onderzocht via vier verschillende methodes.

Doe inspiratie op of gebruik de onderzoeken als vertrekpunt voor een eigen verkenning!

Vier scholen, vier methoden

De vier basisscholen Akkrum, SWS Balans, ’t Blokhuus en De Borgstee hebben met vier verschillende methodes de werkdruk in kaart gebracht en hun eigen oplossingen gevonden. Een universele oplossing voor alle scholen bestaat niet. Uit de verkenningen blijkt dat het belangrijk is om als school zelf te analyseren waar de werkdruk zit en wat daarvoor de beste oplossing is. De rol van ICT in het verminderen van werkdruk verschilt.

Waar ‘t Blokhuus de knelpunten bij ICT-gebruik analyseert en oplost, zet SWS Balans het werken vanuit de bedoeling van de school centraal. ICT vormt een deelaspect van de oplossingen bij SWS Balans. OBS Akkrum werkt met de methode Value Stream mapping, waarin leraren zelf op zoek gaan naar oplossingen die hun werkdruk verminderen. De kern van de aanpak van De Borgstee is eerst een gedeelde analyse te krijgen van de knelpunten. Na het onderzoek concludeert dit team dat één digitaal portfolio voor leraren en ouders voor een belangrijke verlaging van hun werkdruk zorgt.

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeeld OBS Akkrum 
Leraren werken zelf aan processen in de school om werkdruk te verlagen

Praktijkvoorbeeld SWS Balans
Denken vanuit de bedoeling van de school

Praktijkvoorbeeld ’t Blokhuus
Werkdrukvermindering door ICT te laten werken voor leraren in plaats van andersom

Praktijkvoorbeeld De Borgstee 
Vanuit analyses met Design Thinking en Lean werken aan een digitaal portfolio

Zelf aan de slag? Begin met de analyse

Om werkdruk effectief aan te pakken, begin je als school met een goede analyse: waar zit de werkdruk en wat is de oorzaak? Dit kan met een van de gebruikte methodes. Van daaruit kom je tot handvatten om werkdruk binnen jouw school aan te pakken. Of je dit nu doet door werkprocessen te verbeteren, door een betere samenwerking of door de juiste inzet van ICT.

Zelf aan de slag? Lees alles over de cases in  Meer ICT, minder werkdruk?
Benieuwd naar de overall analyses? Lees het rapport Verminderen werkdruk met ict.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten