Nieuws

Minister Slob lanceert digitaliseringsagenda voor het funderend onderwijs 

De minister lanceerde de digitaliseringsagenda samen met Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat op de conferentie Nederland Digitaal in Hilversum. Geheel passend bij het thema digitalisering kregen zij hierbij ondersteuning van ‘Tobor’, de robot. De digitaliseringsagenda is een initiatief van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK), de PO-Raad, VO-raad en Kennisnet. Diverse organisaties die betrokken zijn bij het onderwijs ondersteunen de agenda.

Over de digitaliseringsagenda

Met de komst van de digitaliseringsagenda willen de initiatiefnemers een nieuw gesprek over digitalisering in het onderwijs starten. Zowel binnen het onderwijs, als met andere partijen en het bedrijfsleven. En daar zijn de deelnemers aan de sessie, voorafgaand aan de lancering, het unaniem over eens. Zo geeft Ewald van Vliet, bestuurder van Stichting Lucas Onderwijs, aan: ,,als we de digitalisering en de onderwijskwaliteit verder willen brengen dan moeten we het onderwijs, onderzoekers, de overheid en ondernemers, bij elkaar brengen.” Een aanwezige leraar reageert: ,,Het verschil is niet alleen tussen kinderen groot, maar ook tussen scholen. Het is te vrijblijvend. Digitalisering verdient een vaste structurele plek in het onderwijs.” De aanwezigen uit het bedrijfsleven beamen dit: ,,Digitalisering is de ‘linking pin’, het raakt alle sectoren, op alle niveaus, van jong tot oud, daarom is het juist zo belangrijk om krachten te bundelen en de stap vooruit te zetten.” 

SIVON en de digitaliseringsagenda 

Een mooi voorbeeld van samenwerken en het bundelen van krachten is SIVON, de coöperatie van schoolbesturen uit het primair en voortgezet onderwijs. Zij zetten in op een betere aansluiting tussen vraag en aanbod in de leermiddelenmarkt. Door bijvoorbeeld samen de markt te verkennen en gezamenlijk in te kopen tegen een gunstige prijs-kwaliteitverhouding.  Door vraagmacht te bundelen zorgt SIVON dat scholen onder gunstige voorwaarden structureel kunnen beschikken over adequate (ict-)voorzieningen. Schoolbesturen die nog voor een investeringsbeslissing staan voor het aanleggen van voldoende snel internet, kunnen gebruikmaken van de regeling toekomstvast internet.

Minister Slob over Sivon: ,,Ik vind dit een uitstekende ontwikkeling. Een betere vraagarticulatie, meer marktmacht en een krachtige regie voor en door schoolbesturen leidt naar verwachting tot meer innovatie, meer maatwerk en een betere prijs/kwaliteitverhouding voor scholen.”

Speerpunten van de agenda

De agenda omvat vijf speerpunten voor de komende jaren:   

  • leraren, schoolleiders en bestuurders innoveren door samen en met anderen te leren;
  • leerlingen en leraren zijn digitaal geletterd;
  • digitale leermiddelen werken voor de gebruiker;
  • infrastructuur is veilig, betrouwbaar en toekomstvast;
  • ethiek van digitalisering in het onderwijs heeft structurele aandacht.

Op basis van deze speerpunten zijn er ambities en activiteiten geformuleerd. Denk hierbij aan het creëren van een open innovatieklimaat, kennisdeling tussen scholen en ondersteuning van het keuzeproces bij leermiddelen. De agenda sluit bovendien aan op actuele ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld ethiek en digitalisering. Want wat gebeurt er met de data die over leerlingen wordt verzameld? Moeten we wel alle mogelijkheden van ICT benutten? Een professionele inzet van ICT in het onderwijs kan niet zonder ethisch doordachte keuzes. Het is cruciaal om hier het gesprek over te voeren. Zowel binnen de school als in een breder maatschappelijk gesprek. 

Samen Slimmer Leren

Een deel van de activiteiten uit de digitaliseringsagenda krijgen vorm in het programma ‘Samen Slimmer Leren’ van de PO-Raad. Dit programma is een vervolg op het programma ‘Slimmer leren met ICT’. Gedurende dit tweejarige programma zullen er een aantal grote projecten en activiteiten worden uitgevoerd om de implementatie van ICT in het primair onderwijs te ondersteunen en faciliteren.      

Meer lezen?

Download de digitaliseringsagenda voor het primair en voortgezet onderwijs

Downloads

PDF, 1.77 MB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten