Nieuws

Monitor Digitale Geletterdheid ECP: “Achterstandsleerlingen raken digitaal achterop”

Achterstandsleerlingen (*) scoren aanzienlijk lager als het gaat om digitale geletterdheid. Leraren geven de digitale geletterdheid van leerlingen op de basisschool gemiddeld een 6,0 (op een schaal van 0 tot 10). Daarentegen scoren scholen met 75% of meer achterstandsleerlingen in het primair onderwijs gemiddeld een 5,1 voor digitale geletterdheid. Dit blijkt uit de Monitor Digitale Geletterdheid die in het primair onderwijs is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de status van digitale geletterdheid. De monitor is uitgevoerd door DUO onderzoek en advies, in opdracht van ECP. 

Uit het onderzoek blijkt ook dat twee derde van de leraren in het primair onderwijs de noodzaak om leerlingen (verder) digitaal geletterd te maken (zeer) groot vindt. Ondanks het ontbreken van een verplichting om dat te doen besteden de meeste leraren nu al aandacht aan digitale geletterdheid. De aandacht voor digitale geletterdheid in de lesprogramma’s is echter nog heel ad hoc. Zo werkt nog geen kwart (24%) van de leraren in het primair onderwijs met bepaalde leerdoelen voor digitale geletterdheid. En de meerderheid (58%) maakt helemaal geen gebruik van een leerlijn of leerdoelen als het gaat om het digitaal geletterd maken van hun leerlingen. 

De Monitor Digitale Geletterdheid is ook in het VO uitgezet. Bekijk de resultaten van beide monitors hier. 

Samen werken aan digitale geletterdheid

Ook de PO-Raad ziet dat, ondanks dat digitale geletterdheid geen verplichting is in het curriculum, scholen wel urgentie voelen om ermee aan de slag te gaan. Steeds meer scholen zoeken naar manieren om tot een duurzame aanpak van digitale geletterdheid te komen. Daarbij trekken ze veelal op met organisaties als Kennisnet, SLO en de PO-Raad. En met onderzoekers, marktpartijen, gemeenten, pabo’s en bibliotheken. 

Via de Innovatievragen Onderwijs en ICT heeft een aantal schoolbesturen werk gemaakt van digitale geletterdheid. Scholen ontwikkelden met ondersteuning van de PO-Raad concrete tools en eindproducten die iedereen kan gebruiken. Zo ontwikkelde Jong Leren een Wikiwijs-pagina over taal en digitale geletterdheid met een rijk aanbod van taal- en spellinglessen waarin de leerdoelen van digitale geletterdheid zijn geïntegreerd. Stichting Lucas schreef een handreiking en lanceerde een tool met nieuwe lessen voor groep 5 t/m 8. Stichting BOOR bracht in kaart welke digitale vaardigheden alle medewerkers hebben en waarin zij zich nog kunnen ontwikkelen.

(*) In het onderzoek wordt de term achterstandsleerling gebruikt. Een achterstandsleerling is een kind van ouders die een laag opleidingsniveau hebben. Deze definitie is vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
 

Laptop in de klas

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten