Expertise

Monitor hybride onderwijs: wat leren we van onderwijs op afstand?

Hoe hebben scholen, leraren, ouders en leerlingen in het voorjaar van 2020 invulling gegeven aan onderwijs op afstand? En wat willen ze graag in de toekomst behouden? De Monitor hybride onderwijs bracht dit in kaart.  

Veel scholen zijn in maart 2020 in korte tijd omgeschakeld naar onderwijs op afstand. Dit heeft veel gevraagd van al het onderwijspersoneel, ouders en leerlingen. Tegelijkertijd heeft het ons laten zien waar we samen toe in staat zijn. De monitor hybride onderwijs geeft zicht op hoe scholen uitvoering hebben gegeven aan onderwijs op afstand en wat de impact hiervan is geweest. Deze inzichten geven bestuurders, schoolleiders, leraren en beleidsmakers input om te reflecteren op de periode van onderwijs op afstand en waardevolle ervaringen mee te nemen naar de toekomst. 

Landelijke rapportages

Op 12 november 2020 is de eerste landelijke rapportage over de Monitor hybride onderwijs gepubliceerd. Hierin zijn de resultaten tot dan toe gedeeld.

Op 15 april verscheen een tweede rapportage. Hierin zijn meer respondenten meegenomen en verdiepende analyses toegevoegd. 

Digitale sprong

Door data uit de Monitor hybride onderwijs te combineren met eerder onderzoek en inzichten van de projectleiders van de Innovatievragen Onderwijs en ICT brengt de PO-Raad de impact van onderwijs op afstand in kaart. De Digitale sprong is een serie publicaties waarin deze impact in beeld wordt gebracht, met als doel leren van de ervaringen van deze periode.

Externe video URL
Externe video URL
Externe video URL

Bestuurs- en schoolrapportages

Ieder deelnemend bestuur heeft zijn eigen monitorrapport ontvangen met een totaalrapportage over de deelnemende scholen. Ook worden de resultaten per school (bij minimaal zes ingevulde vragenlijsten) weergegeven. Zo weet iedere school wat de ervaringen van het team zijn en wat het team zou willen behouden. Uiteraard is de privacy gewaarborgd. 

Tutorial en vragenset schoolrapportage Monitor hybride onderwijs
Heb jij je schoolrapportage van de Monitor hybride onderwijs 2020 ontvangen? En wil je meer weten over de verschillende figuren die je hierin vindt? In deze tutorial geven Kennisnet en de PO-Raad een toelichting op de belangrijkste figuren.  Met je team in gesprek over de resultaten? Maak gebruik van de gespreksstarter.

Over de monitor

De Monitor hybride onderwijs is een initiatief van de PO-Raad samen met Kennisnet. Onderzoeksbureau KBA Nijmegen voert de monitor uit. De monitor is onderdeel van het programma Samen Slimmer Leren.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten