Nieuws

Monitor Hybride onderwijs: wat nemen we mee van drie maanden onderwijs op afstand?

Hoe hebben scholen, leraren, ouders en leerlingen invulling gegeven aan onderwijs op afstand? En wat willen ze graag in de toekomst behouden? De monitor Hybride onderwijs brengt dit in kaart.  

Veel scholen zijn in maart in korte tijd omgeschakeld naar onderwijs op afstand. Dit heeft veel gevraagd van al het onderwijspersoneel, ouders en leerlingen. Tegelijkertijd heeft het ons laten zien waar we samen toe in staat zijn. De monitor Hybride onderwijs geeft zicht op hoe scholen uitvoering hebben gegeven aan onderwijs op afstand en wat de impact hiervan is geweest. Deze inzichten geven bestuurders, schoolleiders, leraren en beleidsmakers input om te reflecteren op de periode van onderwijs op afstand en waardevolle ervaringen mee te nemen naar de toekomst.  

Stel je eigen monitor samen 

De monitor bestaat uit een basismodule voor leraren en schoolleiders of ICT-coördinatoren. Daarnaast is er een aanvullende module voor ouders en leerlingen. Als bestuur of school kies je zelf welke groepen je wil bevragen. Omdat je zelf het beste in kan schatten wat er in deze tijd nodig én mogelijk is. 

Rapportage

Ieder bestuur krijgt zijn eigen monitorrapport met een totaalrapportage over de deelnemende scholen. Ook worden de resultaten per school (bij minimaal zes ingevulde vragenlijsten) weergegeven. Zo weet iedere school wat de ervaringen van het team zijn en wat het team zou willen behouden. Uiteraard is de privacy gewaarborgd. De resultaten van alle deelnemende scholen worden samengebracht in een landelijk rapport dat later dit jaar gepresenteerd wordt. 

Meedoen 

Meedoen? Meld je aan via www.slimmerlerenmetict.nl. Je ontvangt dan aanvullende informatie en de benodigde links naar de vragenlijsten. Wij adviseren echter om de vragenlijsten zo snel mogelijk te verspreiden binnen je team(s), zodat de ervaringen nog vers zijn.  

Verbinding met de Monitor ICT-bekwaamheid

Een deel van de vragen in de monitor is overgenomen uit de monitor ICT-bekwaamheid. Deze monitor stond open sinds november 2019 en bracht de manier waarop ICT in de klas wordt ingezet in kaart. De eerste resultaten zijn begin maart, voor de coronacrisis gepresenteerd. Uit deze monitor is een aantal kernvragen overgenomen in de Monitor Hybride Onderwijs. Dit maakt het mogelijk om op een later moment de deelresultaten van deze twee monitors naast elkaar te leggen. Zowel op landelijk niveau als per school. Hiermee hopen we inzicht te krijgen in de mate waarin de inzet van ICT door leraren vóór en na de coronacrisis is veranderd. 

Over de monitor

De Monitor Hybride onderwijs is een initiatief van de PO-Raad samen met Kennisnet. Onderzoeksbureau KBA Nijmegen voert de monitor uit. De monitor is onderdeel van het programma Samen Slimmer Leren.