Nieuws

Monitor ICT-bekwaamheid: Grote verschillen in inzet ICT tussen leraren

Hoewel alle leraren verwachten in de toekomst meer ICT te gaan inzetten, zijn er grote verschillen in de manier waarop ze dat verwachten te gaan doen. Dit zorgt ook voor verschillende ontwikkelbehoeftes. Zo blijkt uit de monitor ICT-bekwaamheid leraren PO. 

De resultaten van de Monitor ICT-bekwaamheid leraren PO zouden 16 maart 2020 gepresenteerd worden tijdens de conferentie Nederland Digitaal. In verband met het afgelasten van deze conferentie en de aandacht die het Coronavirus nu van het onderwijs vraagt worden de resultaten uitsluitend online gepresenteerd. 

Gemiddeld verwachten leraren, schoolleiders en schoolbestuurders dat de inzet van ICT in de klas met bijna 50 procent groeit. Opvallend is dat leraren die nu nog weinig gebruik maken van ICT een grotere groei verwachten dan leraren die nu al bovengemiddeld vaak ICT inzetten. Ook zijn er verschillen in de manier waarop ze ICT op dit moment inzetten en hoe ze dat verwachten te doen in de toekomst. Dit zorgt ook voor verschillende ontwikkelbehoeftes. Dit vraagt om maatwerk in de ondersteuning van leraren in deze ontwikkeling. De monitor ICT-bekwaamheid leraren PO brengt de behoeften van leraren in kaart en geeft op schoolniveau inzicht in de ontwikkelbehoeftes van teams. Dat is een belangrijke stap in de ondersteuning van leraren bij de snelle invloed van ICT op het onderwijs.

Doe ook mee met de monitor 

Deze resultaten van de monitor zijn gebaseerd op de eerste 2000 respondenten. De monitor ICT-bekwaamheid staat doorlopend open voor leraren, scholen en besturen. Doe ook mee en breng de ontwikkelbehoefte van jouw team in kaart. Lees hier hoe je mee kan doen. 

Leraren hebben behoefte aan ondersteuning bij inzet ICT

Leraren zijn redelijk positief over hun huidige ICT-vaardigheden. Toch hebben ze een professionaliseringsbehoefte. Dit valt samen met dat ze verwachten dat er een forse toename in het gebruik van ICT zal zijn. De inzet van middelen zoals het digibord en oefensoftware blijft naar verwachting groeien. De grootste groei wordt verwacht bij de inzet van ICT om leerlingen meer met elkaar te laten samenwerken. De grootste scholingsbehoefte van leraren zit dan ook op het thema van samenwerking tussen leerlingen met ICT, naast nieuwe toepassingen zoals Virtual Reality en robotica.

Resultaten monitor dragen bij aan gerichte ondersteuning 

De monitor geeft waardevolle input voor gerichte investeringen.: “We zijn in gesprek met onder andere besturen, leraren, opleidingen, onderwijsadviesdiensten en het Ministerie van OCW over wat de resultaten van deze monitor betekenen voor de ondersteuning van leraren. Hoe kunnen opleidingen hun aanbod hierop laten aansluiten? Hoe kunnen besturen deze resultaten meenemen in hun strategisch HR-beleid? En welke ondersteuningsproducten kunnen worden ontsloten of ontwikkeld? Met de resultaten van monitor kunnen we hier heel gericht antwoorden op formuleren.” 

Meer weten?

Lees meer over 5 inzichten uit de monitor. Of download de volledige rapportage onderaan dit artikel. 

Ook leerlingenmonitor Digitale Geletterdheid laat divers beeld zien. 

Maandag 16 maart werd ook de Leerlingmonitor Digitale Geletterdheid van Kennisnet gepresenteerd. Deze monitor laat zien dat tussen leerlingen van hetzelfde opleidingsniveau grote verschillen bestaan in digitale geletterdheid. In elke klas zitten zowel heel vaardige als veel minder vaardige leerlingen. Leraren staan voor de ingewikkelde taak met die verschillen om te gaan, in een vakgebied dat voor henzelf ook nog nieuw is. Goede ondersteuning is hierbij nodig. De Monitor ICT-bekwaamheid geeft hiervoor input. Ook binnen de Innovatievragen Onderwijs en ICT is veel aandacht voor de implementatie van Digitale Geletterdheid. Bijvoorbeeld door Stichting Jong Leren, Lucas Onderwijs en Stichting Boor

Over de monitor

De monitor ICT-bekwaamheid leraren is een initiatief van de PO-Raad als onderdeel van het programma Samen Slimmer Leren, in samenwerking met Kennisnet. Onderzoeksbureau KBA Nijmegen voert de monitor uit. Het rapport baseert zich op de eerste ruim 2000 respondenten, bestaande uit leraren, PABO-studenten, schoolleiders en -bestuurders. De monitor staat nog het hele jaar open. In juni volgt een verdiepende rapportage. 

Alle resultaten inzien?

Download het rapport 
 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten