Nieuws

Nationaal Groeifonds beoogt ambitieuze verbetering in het onderwijs 

Er komt een breed actieplan om een ambitieuze verbetering in het onderwijs mogelijk te maken. Dit blijkt uit de Kamerbrief van minister Hoekstra (Financiën) en minister Wiebes (Economische Zaken) van maandag 7 september. Uit de brief blijkt dat de ministers zich willen richten op het verbeteren van het curriculum en de inzet van digitale hulpmiddelen om onderwijs op maat te bieden. 

Dit wordt mogelijk gemaakt vanuit het Nationaal Groeifonds, eerder ook wel investeringsfonds genoemd. Vanuit dit fonds wordt er de komende vijf jaar 20 miljard euro beschikbaar gesteld voor projecten die de economie op lange termijn versterken. Het onderwijs behoort tot een van de domeinen uit het Nationaal Groeifonds. Naast onderwijs wordt er ook geïnvesteerd in de arbeidsmarkt, innovatie, infrastructuur en een groene economie. 

Het Nationaal Groeifonds is vorig jaar al aangekondigd. Sindsdien heeft de PO-Raad het kabinet gevoed met ideeën voor het Nationaal Groeifonds. Door de coronacrisis is het fonds tijdelijk on hold gezet. De PO-Raad is positief dat het onderwijs nu expliciet benoemd wordt als een van de domeinen waarin geïnvesteerd zal worden. De sectororganisatie blijft betrokken en kijkt uit naar de verdere uitwerking van de plannen.