Nieuws

Nieuwe ICT-versnellingsvraag: ontwikkeling van leerlingvolgsysteem voor unitonderwijs

Digitale systemen moeten ondersteunend zijn aan het onderwijsproces. Maar wat als de huidige systemen niet passen bij het onderwijsconcept van de school? Om deze reden diende stichting Trinamiek uit IJsselstein onlangs een versnellingsvraag in. De PO-Raad en ICT-partner Kennisnet gaan Trinamiek ondersteunen in de zoektocht naar een ICT-systeem voor ‘klasdoorbrekend onderwijs’. Wilt u, als schoolbestuur, hierbij betrokken worden en meedenken? Ondersteun dan deze versnellingsvraag.

De versnellingsvraag: bundelen van voortgangsgegevens
Trinamiek bestaat uit 25 scholen in het zuidwesten van de provincie Utrecht. Binnen de stichting is een nieuw Integraal Kindcentrum in oprichting waarin wordt gewerkt met units van grote groepen kinderen. De kinderen zijn voor een deel ingedeeld op leeftijd, maar voor een deel ook op niveau. In de praktijk betekent dit dat een leerling uit groep 4 vakken als taal, rekenen of lezen met leerlingen uit groep 5 of 6 kan volgen. De vakken worden aangeboden door een vakspecialist en leerlingen krijgen van verschillende vakspecialisten les. Zo krijgt ieder kind passende leerstof aangeboden om zo de eigen talenten optimaal te kunnen ontwikkelen.

Informatie over de voortgang van de leerlingen is op verschillende plekken te vinden. Dit maakt het opzoeken en bundelen van informatie een onnodig complexe en tijdrovende klus. Bovendien is het uitwisselen van voortgangsinformatie over leerlingen tussen de vakspecialisten beperkt mogelijk. Ook het uitwisselen van leerdoelen tussen leerlingen en leraren is niet mogelijk. Deze functionaliteit is wenselijk om het eigenaarschap van het behalen van leerdoelen bij leerlingen te vergroten.

Van vraag naar antwoord
Het beoogde eindresultaat is te komen tot een ICT-systeem waarbij leerdoelen, de voortgang van een leerling en de behaalde resultaten, inzichtelijk en deelbaar zijn tussen leraren of met leerlingen en ouders. De eerste stappen waarbij Kennisnet en de PO-Raad gaan ondersteunen zijn het nader concretiseren en opstellen van de functionele eisen en de marktoriëntatie, om te kijken of er bestaande producten zijn die (deels) aansluiten op de vraag of aansluitend te maken zijn.

Meedenken? Ondersteun de vraag!
Na afronding van de versnellingsvraag, delen PO-Raad en Kennisnet de resultaten ervan met de sector, zodat iedere school ervan gebruik kan maken. Wilt u, als schoolbestuur, in deze eerste fase betrokken worden? Dan kunt u de versnellingsvraag ondersteunen. Lees meer over de versnellingsvraag van Stichting Trinamiek.