Nieuws

Nieuwe innovatievragen Onderwijs en ICT gezocht

Heb jij een interessante innovatievraag op het snijvlak van onderwijs en ICT? En heb je behoefte aan professionele ondersteuning? Meld je dan voor 1 december a.s. aan voor het project ‘Innovatievragen’ van de PO-Raad en misschien begeleiden wij jouw school of bestuur wel van vraag naar resultaat!

Leren met digitale leermiddelen en volgsystemen, digitale geletterdheid van leerlingen en leraren stimuleren of het anders organiseren van onderwijs met behulp van ICT. Voorbeelden van uitdagingen waar veel scholen en besturen mee bezig zijn. Dit kan zijn omdat hiervoor nog geen product bestaat, de route naar de beoogde oplossing nog niet helder is of er meer onderzoek nodig is om een innovatie goed te kunnen borgen. Voor dit soort vraagstukken is het project ‘Innovatievragen’ in het leven geroepen. Hiermee biedt de PO-Raad expertise, advies en ondersteuning om scholen en besturen op weg te helpen naar een antwoord op hun vraag.

Wat is een innovatievraag?
Innovatievragen zijn vragen waar schoolbesturen tegenaan lopen bij de ontwikkeling en implementatie van ICT binnen het onderwijs. 

Waardevol voor de hele sector

De innovatievragen zijn niet alleen bedoeld voor de betrokken scholen, maar ook om expertise op te doen waar de hele sector mee vooruit kan. De voortgang en resultaten worden op allerlei manieren gedeeld, bijvoorbeeld via www.slimmerlerenmetict.nl en tijdens meet-ups.

Welke ondersteuning biedt de PO-Raad?

Dat is afhankelijk van het vraagstuk, de behoeften van betrokkenen en het gewenste resultaat. Voor elke vraag is een budget beschikbaar. Per vraag is er een procesbegeleider en een netwerk van inhoudelijke experts beschikbaar. Daarnaast is er veel aandacht voor kennisdeling en netwerkvorming. 

Inspiratie nodig? 
Op www.slimmerlerenmetict.nl/innovatievragen vind je zeven innovatievragen die al van start zijn gegaan. 

Meedoen?

Heb je interesse? Vul direct het Innovatiecanvas in op www.slimmerlerenmetict.nl. Of neem contact op om je vraag te bespreken. Mail naar samenslimmerleren@poraad.nl.
•    Een canvas indienen kan tot 1 december 2019
•    In januari hoor je of jullie vraag geselecteerd is. 

Meer informatie