Nieuws

Nieuwe rekenmodellen maken format innovatie- en investeringsplan compleet

Het format innovatie- en investeringsplan onderwijs en ICT is uitgebreid met enkele rekenmodellen. Schoolbesturen kunnen deze modellen gebruiken als hulpmiddel bij het op een rij zetten van de kosten die zijn gemoeid met de implementatie van ICT in hun onderwijs. 

Het totale format ondersteunt de opsteller van het plan bij het geven van richting, het maken van strategische keuzes en het invullen van de randvoorwaarden die horen bij deze keuzes. Het is nadrukkelijk bedoeld voor besturen die in de planvormende fase zitten. Het plan is een van de instrumenten die aangeboden worden in het programma Slimmer leren met ICT.

Loopt u tijdens het maken van het plan ergens tegenaan? Vragen over onderwijs en ICT kunt u stellen via 0800-3212233 of slimmerlerenmetict@poraad.nl. Ook kunt u naar dit e-mailadres uw plan insturen voor feedback van de kritische vriend. Onze experts kijken dan kritisch met u mee.

Ondersteuningsaanbod

Een overzicht van het volledige ondersteuningsaanbod van de PO-Raad en Kennisnet is te vinden op deze handige plaat.

Onderwijsdagen en masterclass

In november organiseert de PO-Raad (mede) diverse interessante bijeenkomsten over het thema Onderwijs & ICT. Op 11 november zijn er Dé Onderwijsdagen waarin 'onderwijs op maat met ICT' centraal staat. De PO-Raad verzorgt op deze dag diverse inhoudelijke (werk)sessies en staat onder meer stil bij de Versnellingsvragen die scholen kunnen indienen. Dit zijn vragen waar diverse schoolbesturen tegenaan lopen bij de ontwikkeling of implementatie van ICT in het onderwijs. Het gaat dus om vragen die meerdere besturen gemeen hebben en die belemmeren dat de sector op grote schaal ICT inzet voor het geven van onderwijs. De PO-Raad en Kennisnet helpen bij het wegnemen van de belemmeringen zodat scholen verder kunnen innoveren.

Met een thematische masterclass biedt de PO-Raad bestuurders op 13 november 2015 de kans zich te informeren over essentiële thema’s voor bestuurlijke besluitvorming op het vlak van onderwijs en ICT. Toonaangevende experts bieden hen overzicht en direct toepasbare kennis over ICT-infrastructuur, ICT en financiën en ook ICT en privacy. Aanmelden is nog mogelijk.