Nieuws

Nieuwe versnellingsvragen over robotica en informatiebeveiliging & privacy

Hoe kan een robot ingezet worden bij het aanleren van basisvaardigheden als rekenen en taal? En hoe formuleren en implementeren we toekomstbestendig IBP-beleid (Informatiebeveiliging & Privacy)? Dat zijn de twee nieuwe versnellingsvragen die van start gaan. De PO-Raad en Kennisnet helpen de betrokken scholen verder met hun ICT-vraagstukken.

Robot als leermiddel
In de huidige samenleving wordt er steeds meer gebruik gemaakt van robots. In het primair onderwijs worden robots nog beperkt ingezet en vooral gericht op het aanleren van ICT-vaardigheden zoals programmeren. Stichting SKO West-Friesland (SKOWF), die de versnellingsvraag heeft ingediend, werkt sinds vorig schooljaar met een robot. Leraren en leerlingen zijn geschoold in het programmeren van de robot en werken zo aan ‘computational thinking’, oftewel het leren oplossen van een probleem met behulp van een computer.

Door hun eerste ervaringen ontstond de vraag of een robot ook een ondersteunende bijdrage kan leveren aan het bestaande curriculum. Dat is wat SKOWF de komende periode wil onderzoeken. Zo hoopt de stichting een goed beeld krijgen van de mogelijkheden en onmogelijkheden van een robot in de klas. Ook wil SKOFW gebruikmaken van de Kennisrotonde, het online loket voor een wetenschappelijk onderbouwd antwoord op onderwijsvraagstukken. De Kennisrotonde gaat uitzoeken wat er al bekend is over de effectiviteit van het inzetten van een robot bij het aanleren van basisvaardigheden.

Gat tussen Europese wetgeving en scholen verkleinen
Op 25 mei 2018 treedt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking, de nieuwe Europese wetgeving over het verwerken van persoonsgegevens. Dynamiek, Prisma en SPOV, drie Noord-Limburgse schoolbesturen, hebben een versnellingsvraag ingediend om gezamenlijk beleid rond Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) te formuleren en implementeren binnen hun 51 scholen. Zij willen hierbij speciale aandacht besteden aan bewustwording en deskundigheidsbevordering, zowel op bestuurs- als op schoolniveau. Bijvoorbeeld door de inzet van trainingen en workshops. De besturen gebruiken de door Kennisnet en de PO-Raad ontwikkelde Aanpak IBP als basis. Deze aanpak ontlast scholen en besturen en helpt hen bij hun zoektocht naar goed IBP-beleid. De drie schoolbesturen gaan deze aanpak verrijken met hun praktijkervaringen, geleerde lessen en do’s & don’ts. Dit moet uiteindelijk handzame, praktische producten opleveren waarmee zij het gat tussen Europese wetgeving en dagelijkse praktijk op scholen willen verkleinen.

Meedenken? Ondersteun de versnellingsvragen
Na afronding van de versnellingsvragen, delen de PO-Raad en Kennisnet de resultaten met de sector, zodat iedere school hier gebruik van kan maken. Wilt u, als schoolbestuur, in deze eerste fase betrokken worden? Dan kunt u de versnellingsvraag ondersteunen. Lees meer over de mogelijkheid om te ondersteunen.

Lees meer over de versnellingsvragen
Hoe creëren we toekomstbestendig IBP-beleid op school?
Welke betekenisvolle bijdrage kan een robot leveren bij het aanleren van basisvaardigheden?