Video

Onderwijs op afstand: technisch lezen - onderwijsadviseur Marita Eskes

Kwalitatief goed onderwijs voor álle leerlingen

Marita Eskes werkt als senior onderwijsadviseur primair onderwijs op het gebied van taal/lezen en didactisch handelen. Zij heeft jaren gewerkt in het primair onderwijs als leerkracht, leescoördinator en Remedial Teacher. Hierdoor weet zij de theorie in de praktijk te brengen als het gaat om het realiseren van kwalitatief goed onderwijs voor álle leerlingen.

Meer over technisch lezen bij de Kennisrotonde

Onderwijs op afstand: technisch lezen - onderwijsadviseur Marita Eskes

Externe video URL

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten