Video

Onderwijs op afstand: technisch lezen - onderwijsadviseur Marita Eskes

Kwalitatief goed onderwijs voor álle leerlingen

Marita Eskes werkt als senior onderwijsadviseur primair onderwijs op het gebied van taal/lezen en didactisch handelen. Zij heeft jaren gewerkt in het primair onderwijs als leerkracht, leescoördinator en Remedial Teacher. Hierdoor weet zij de theorie in de praktijk te brengen als het gaat om het realiseren van kwalitatief goed onderwijs voor álle leerlingen.

Meer over technisch lezen bij de Kennisrotonde

Onderwijs op afstand: technisch lezen - onderwijsadviseur Marita Eskes

Externe video URL