Nieuws

Onderwijsraad wijst op noodzaak digitalisering onderwijs

De digitalisering van het onderwijs heeft dringend een impuls nodig, stelt de Onderwijsraad in het advies ‘Doordacht Digitaal, Onderwijs in het digitale tijdperk’. De PO-Raad sluit zich hierbij aan, getuige onder meer het manifest ‘Nú investeren in onderwijs van morgen’ en de activiteiten uit het landelijke (doorbraak)project ‘Slimmer leren met ICT’. Ook pleit de PO-Raad voor een gezamenlijke inzet van overheids- en marktpartijen voor een verbeterslag van het ICT-onderwijs.

Volgens de Onderwijsraad vraagt de snel digitaliserende samenleving om een attitude van het onderwijs waarin plaats is voor digitale onderwijsdoelen, de inzet van digitale leermiddelen en het gebruik van digitale toepassingen. De raad pleit daarnaast voor het koppelen van doordachte onderwijskeuzes aan ICT en doet drie aanbevelingen aan de regering: garandeer de randvoorwaarden voor digitalisering, vergroot het eigenaarschap in het onderwijsveld zelf en verken digitale toepassingen om ervaring op te doen en een visie te ontwikkelen.

Overheid: schep de juiste randvoorwaarden

‘De raad is van mening dat de rijksoverheid scholen meer moet ondersteunen in de randvoorwaarden voor digitalisering om daarmee het onderwijs te ontzorgen’, zo stelt de Onderwijsraad. “Het gaat hierbij om randvoorwaarden als internetveiligheid en privacy; een adequate basale infrastructuur; en toereikende financiële middelen.” Een van de genoemde voorbeelden is een verlaging van het btw-tarief voor digitale boeken. Nu betalen scholen voor digitaal lesmateriaal 21 procent btw en voor papieren boeken 6 procent. Dit stimuleert scholen niet om hierin te investeren.

Hiermee sluit de Onderwijsraad aan bij het manifest ‘Nú investeren in onderwijs van morgen’, dat de PO-Raad samen met twaalf andere onderwijs- en marktpartijen in januari heeft uitbracht. De overheid wordt daarin opgeroepen om de juiste voorwaarden te creëren voor modern onderwijs. Zoals ook een goede en snelle internetverbinding tot aan de voordeur, subsidie voor de aanlegkosten van de interne ICT-infrastructuur in de school en opleidingen die leraren met academische vaardigheden afleveren.

Van visie tot inkoop

Het project ‘Slimmer leren met ICT’ loopt sinds 2015 en maakt deel uit van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT. De PO-Raad participeert in het Doorbraakproject samen met de ministeries van Onderwijs, Economische Zaken en de VO-raad. Centraal staat het creëren, stimuleren en faciliteren van de mogelijkheden die ICT biedt voor het basisonderwijs. In samenwerking met Kennisnet ondersteunt de PO-Raad schoolbesturen bijvoorbeeld bij het vormen van een visie op onderwijs & ICT en helpt zij hen bij het uitwerken van innovatieve vraagstukken. Er is veel in beweging gezet, maar er moet nog veel meer gebeuren om grootschalige innovaties met ICT te kunnen realiseren.

De PO-Raad zet zich ook in voor de ICT-inkoopcoöperatie waar onlangs het initiatief toe is genomen. Hierin bundelen verschillende schoolbesturen uit het po en vo hun kennis over de inkoop van ICT-producten -en diensten om zo kwalitatief en kwantitatief voordeel te behalen.

ICT als motor

De PO-Raad ziet ICT als een motor om de kwaliteit van het primair onderwijs verder te verbeteren. Dankzij ICT-toepassingen kunnen kinderen leren op hun eigen niveau en hun talenten ontplooien, volgen leraren hun voortgang nauwgezet, en kan er meer rendement gehaald worden uit de lesuren.