Nieuws

Onderzoek PO-Raad: keuze nieuwe lesmethode roept vaak fundamentele vragen op

Hoe komen basisscholen tot een keuze voor een nieuwe methode? Waar lopen ze tegenaan, wat gaat er juist goed? En hoe kan het keuzeproces beter ondersteund worden? Dat onderzoekt het Leermiddelen Adviescentrum CLU, in opdracht van de PO-Raad. Het onderzoek loopt nog, maar de onderzoekers delen nu alvast hun eerste bevindingen.

Uit eerder onderzoek is herhaaldelijk gebleken dat scholen moeite hebben om de juiste leermiddelen te kiezen voor hun onderwijs. Leraren blijken dan ook achteraf vaak ontevreden over de keuze die ze gemaakt hebben. Deels komt dat omdat het aanbod beperkt is, of niet passend bij de wensen van de scholen. Deels ook omdat de organisatie van het keuzeproces op scholen weinig gestructureerd plaatsvindt.
Het CLU doet daarom voor de PO-Raad onderzoek naar de vraag hoe het keuzeproces op scholen verloopt en welke vormen van hulp en ondersteuning teams helpen om tot een keuze te komen voor een leermiddel, een keuze waar ze tevreden over zijn. Scholen die meedoen krijgen begeleiding bij hun keuzeproces.

Er doen zes scholen mee aan dit project. Eén school heeft het project aan het eind van het voorjaar 2020 afgerond, vijf scholen zijn begin dit schooljaar gestart. Op ons kennisplatform SamenSlimmerPO vind je de eerste bevindingen

Behoefteonderzoek leermiddelen 
Gelijktijdig met dit kwalitatieve onderzoek staat een kwantitatief behoefteonderzoek leermiddelen uit. Ook dit onderzoek wordt in opdracht van de PO-Raad uitgevoerd door CLU. De vragenlijst gaat in op de wensen van scholen rondom de aanschaf van nieuwe leermiddelen. Meedoen is nog mogelijk en helpt! De resultaten van beide onderzoeken worden in samenhang gepresenteerd in 2021.