Nieuws

Op zoek naar informatie en inspiratie over ICT in het onderwijs?

Zet u ICT in om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren? Dan bieden de PO-Raad en Kennisnet u tal van mogelijkheden ter ondersteuning. Van handige tools, tot een leergang en een Inspiratiekaart. Daar komt nu de vernieuwde website van de versnellingsvragen bij: www.slimmerlerenmetict.nl. Hier vindt u inspiratie en oplossingen. En interessante informatie over lopende versnellingsvragen.

Versnellingsvragen zijn vragen waar schoolbesturen tegenaan lopen bij de innovatieve inzet van ICT in hun onderwijs. Bijvoorbeeld voor meer maatwerk of om de administratie te vereenvoudigen. De PO-Raad en Kennisnet ondersteunen bij het vinden van een antwoord. Dat doen zij al sinds 2014 vanuit het programma Slimmer leren met ICT.

Oplossingen, resultaten en inspiratie
Op www.slimmerlerenmetict.nl vindt u de resultaten van verschillende afgeronde versnellingsvragen. Zoals een leerlijn programmeren, materiaal voor lessen met virtual reality en een toolkit voor onderwijs gericht op het aanleren van 21e eeuwse vaardigheden. Ook de lopende en nieuwe versnellingsvragen zijn hier te vinden, zoals over het actuele thema Informatiebeveiliging en Privacy (IBP). En wat denkt u van de inzet van een robot bij reken- en taallessen?

Delen met elkaar
De versnellingsvragen waren eerder te vinden op de website van de PO-Raad. Op de vernieuwde website zijn de lopende vragen en de afgeronde vragen (‘praktijkvoorbeelden’) gemakkelijker te vinden en is de informatie toegankelijker gemaakt door aansprekende artikelen en interviews. Het doel van de versnellingsvragen is dan ook: niet alleen oplossingen vinden voor ICT-vraagstukken in de sector, maar ook zorgen dat andere scholen en besturen hier weet van hebben en er gebruik van kunnen maken. Zo helpen we elkaar verder!

Ook een ICT-vraagstuk?
Heeft u ook een ICT-vraagstuk in uw school of bestuur? U kunt dit nog indienen op de volgende momenten: voor 26 februari 2018 én voor 28 mei 2018. Dat kan heel gemakkelijk via de website. Na de aanmelding, neemt een adviseur contact op om het vraagstuk en het vervolgproces met u door te nemen.  

Ondersteunen of volgen
Wilt u zelf geen versnellingsvraag indienen, maar wel graag betrokken worden bij een bestaande vraag? Dan kunt u een vraag ondersteunen via de website (u kunt dan ook een actieve bijdrage leveren vanuit uw school en/of bestuur) of volgen (u ontvangt dan updates over de voortgang). Het is ook mogelijk om online een reactie plaatsen onder elke versnellingsvraag.

Steeds meer informatie
De komende maanden wordt de website nog verder gevuld met meer inspiratie over innovatie met ICT in het primair onderwijs.

Meer weten? Bekijk het introfilmpje eens!

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten