Nieuws

Overheid, zorg voor goede digitale infrastructuur

Met het toenemend gebruik van digitaal leermateriaal in de klas, is een goede en toekomstbestendige internetverbinding op school een randvoorwaarde voor goed en modern onderwijs. Nog altijd zijn ruim 800.000 leerlingen in het primair onderwijs daarvan verstoken. In de meeste gevallen komt dat omdat er geen geschikte verbinding tot aan de school reikt. Zorg voor een goede digitale infrastructuur, luidt daarom een belangrijke boodschap van de PO-Raad aan de politieke partijen. Zij maken zich op voor de verkiezingen en bespreken woensdag en donderdag de Onderwijsbegroting in de Tweede Kamer.

Feiten en cijfers

  • Voor eigentijds hoogwaardig onderwijs nu en in de (nabije) toekomst hebben scholen een verbinding nodig die voldoet aan de huidige en toekomstige eisen. Door het toenemend gebruik van digitale leermiddelen worden er steeds hogere eisen gesteld aan de verbinding.
  • Als scholen nu wél toegang hebben tot internet, dan wil dat niet zeggen dat zij ook de komende jaren goed zitten. Op dit moment is alleen van glasvezel zeker dat ze aan toekomstige eisen kan voldoen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om mogelijkheden voor uploaden en downloaden.
  • Ruim 800.000 leerlingen in het primair onderwijs hebben nu geen toegang tot snel en toekomstbestendig internet. Dat is meer dan de helft van alle leerlingen.
  • Voor 7 procent van de scholen is dit een acuut probleem.
  • Alle scholen in primair en voortgezet onderwijs aansluiten op een goede en toekomstbestendige verbinding kost 65 miljoen euro
  • Scholen hebben behoefte aan de kwaliteit en de diensten van een zakelijk internetabonnement. Zakelijke abonnementen zijn vaak duur en voor scholen onbetaalbaar.
  • Is de verbinding tot aan de voordeur eenmaal goed geregeld, dan moeten scholen zelf ook een hoogwaardige verbinding ín de school regelen. Scholen blijken vaak niet de expertise in huis te hebben om de interne verbinding toekomstvast in te richten.

Adviesdienst connectiviteit voor scholen en besturen

Heeft u vragen? Speciaal voor scholen en hun besturen is er de Adviesdienst connectiviteit van de PO-Raad en Kennisnet. Zij bieden advies en ondersteunen hen bij het vinden van passend internet.