Nieuws

Pleidooi voor goed internet op scholen doet zijn werk

Diverse partijen hebben gehoor gegeven aan de oproep van de PO-Raad snel werk te maken van toekomstbestendige, snelle en betaalbare internetverbindingen voor alle scholen. Verschillende internetleveranciers en deskundigen meldden zich bij de PO-Raad met hulp. In Friesland stond de provincie op om samen met de scholen toekomstbestendig internet te regelen. Alle basisscholen in Friesland moeten binnen een jaar aangesloten zijn op snel internet, zei de provincie.

De PO-Raad kaartte in augustus aan dat naar schatting 900.000 leerlingen in het primair onderwijs de dupe dreigen te worden van gebrekkig internet op hun school. Met de groeiende vraag naar digitaal, adaptief lesmateriaal, groeien de eisen die aan internet worden gesteld. De huidige internetverbindingen zijn daarop lang niet altijd berekend. Uit onderzoek blijkt dat 59 procent van de scholen nu geen toegang tot toekomstbestendig, betaalbaar en snel internet heeft. Duizenden leerlingen hebben daar nu al last van. Zij kunnen daardoor niet profiteren van modern en uitdagend onderwijs.

De PO-Raad riep Rijksoverheid, provincies en gemeenten daarom op hier samen met scholen iets aan te doen en te zorgen voor toekomstbestendige verbindingen. Dat leidde tot aandacht in diverse media.

De PO-Raad is blij met de vele reacties. Die dragen er samen aan bij dat de problemen kunnen worden opgelost. De gezamenlijke partners in het Doorbraakproject Onderwijs & ICT, waarin de PO-Raad, VO-Raad met de ministeries van Onderwijs en Economische Zaken samen werken aan een doorbraak met ICT in het onderwijs, buigen zich nu over vervolgstappen.
Zij nemen ook contact op met alle partijen die op de oproep hebben gereageerd zodat goed en modern onderwijs voor alle leerlingen ook in de toekomst kan worden gegarandeerd.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten