Nieuws

PO-Raad in de media over programmeren en muziekonderwijs

De PO-Raad was de afgelopen week weer over verschillende onderwerpen in het nieuws. Naast het interview met Rinda den Besten op Radio 1 kwam de PO-Raad in verschillende kranten bijvoorbeeld aan het woord over programmeren en muziekonderwijs.

Programmeren voor de allerkleinsten

In het Algemeen Dagblad en diverse regionale kranten werd op zaterdag 14 mei aandacht besteed aan programmeren voor jonge kinderen. In de artikelen gaat het onder andere over de zoektocht van scholen naar geschikt lesmateriaal. De kranten schrijven dat de roep om geschikt lesmateriaal vanuit het onderwijs zelf kwam. 'Bij Kennisnet en brancheorganisatie PO-Raad klopten tal van scholen aan voor advies. "Scholen boden ad hoc lessen programmeren aan. Ze misten materiaal dat ze gestructureerd kunnen gebruiken", aldus een woordvoerder van de PO-Raad. Twee schoolbesturen in Gelderland en Friesland gingen met de vragen aan de slag. Samen met SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, maakten ze een pakket voor alle groepen én de onderbouw van het voortgezet onderwijs.'

Zeeland zingt massaal in de klas

Dagblad Trouw heeft op woensdag 18 mei een artikel over het muziekonderwijs in de provincie Zeeland. De scholen in deze provincie blijken gemiddeld meer tijd en aandacht aan muziek te besteden dan in de rest van het land. De krant schrijft dat in 2015 40 procent van de basisscholen in Zeeland een wekelijkse muziekles in de groepen 1 tot en met 8 verzorgde. De rest van het land steekt daar met 7 procent schril tegen af. Volgens een woordvoerder van de  PO-Raad in de krant is het gemiddelde lage percentage te wijten aan een gebrek aan tijd, kennis en geld op de scholen. De komende vier jaar is er 25 miljoen euro beschikbaar om leraren bij te scholen in muziek. Doel is dat in 2020, net als in Zeeland, de leerlingen op alle scholen weer muziek krijgen.