Nieuws

Praat mee over de inkoopcoöperatie voor ICT

Digitaal lesmateriaal, software en devices tegen een goede prijs inkopen: dat lukt alleen als schoolbesturen hun krachten bundelen en samenwerken. Zo’n twintig schoolbesturen werken daarom aan het opzetten van een landelijke inkoopcoöperatie. Wilt u ook meepraten? Dat kan! Wilt u nu alvast advies over het aankopen van ICT? De Aanbestedingsadviesraad helpt.

De Inkoopcoöperatie

De inkoopcoöperatie is een initiatief van schoolbesturen zelf. PO-Raad en Kennisnet faciliteren deze coöperatie vanuit het Doorbraakproject Onderwijs & ICT. In de eerste fase van deze samenwerking buigt een startgroep zich over de vraag wat een geschikte vorm van vraagbundeling en eventuele gezamenlijke inkoop is. Dit initiatief moet in het voorjaar van 2017 uitgroeien tot een landelijke inkoopcoöperatie waarbij álle schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs zich kunnen aansluiten.

Doel van de inkoopcoöperatie is de krachten te bundelen en samen te werken zodat het voor commerciële aanbieders aantrekkelijk wordt een bij het onderwijs passend aanbod van diensten en producten te bieden tegen een goede prijs.

Op 15 februari kwam de startgroep voor de tweede keer bijeen. Zij verwacht op korte termijn een marktconsultatie uit te voeren. Daarbij worden commerciële aanbieders gevraagd op welke manier zij tegemoet kunnen komen aan de wensen voor externe internetverbindingen, wifi en het vaste internetnetwerk ín de school en voor informatiebeveiligingsdiensten. De startgroep wil daarmee uitzoeken of haar wensen haalbaar en betaalbaar zijn.

De inkoopcoöperatie, iets voor u?

Omdat een dergelijk initiatief alleen kans van slagen heeft als dit breed wordt ondersteund, kunt u nu alvast uw interesse kenbaar maken. Dat kan door dit webformulier in te vullen. De PO-Raad en Kennisnet houden u dan op de hoogte van de ontwikkelingen hieromtrent. U committeert zich nog nergens aan en krijgen op een later moment de mogelijkheid uw bestuur officieel in te schrijven.

De Aanbestedingsadviesraad

Scholen en besturen die van plan zijn een aanbesteding te doen voor de inkoop van ICT-gerelateerde producten voor hun scholen en op zoek zijn naar onafhankelijk advies over de manier waarop zij deze gaat inkopen, kunnen voortaan terecht bij de Aanbestedingsadviesraad.

Dit is een initiatief van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT waaraan ook de PO-Raad deelneemt. Doel is om scholen en besturen met hulp van onafhankelijke expertise in staat te stellen hun vraag en criteria goed te matchen met het door hen gewenste aanbod.

In de aanbestedingsadviesraad zitten onafhankelijke experts, met kennis van ICT en aanbesteden. Ook werkt de aanbestedingsadviesraad met een flexibele schil van deskundigen die afhankelijk van het onderwerp deelnemen.

De Aanbestedingsadviesraad, iets voor u?

De aanbestedingsadviesraad geeft u op twee momenten kosteloos, onafhankelijk advies over uw aanbesteding.
Het eerste advies gaat over uw aanbestedingsstrategie. Worden uw beleidskeuzes optimaal vertaald in de vraag die u wilt stellen aan leveranciers, mede gezien de ontwikkelingen op de markt? Is de manier van aanbesteden de meest passende?

Het tweede advies gaat over de door u opgestelde aanbestedingsdocumenten. Leiden de door u gehanteerde selectie- en gunningscriteria tot een goed onderscheid tussen de inschrijvers in de aanbesteding?

U kunt uw aanbesteding aanmelden via: info@doorbraakonderwijsenict.nl. U wordt dan gevraagd enkele documenten met betrekking tot uw project aan te leveren. Hierna worden de projectleider en de verantwoordelijke voor inkoop uitgenodigd voor de bijeenkomst van de aanbestedingsadviesraad om deze documenten te bespreken. Ook kunt u een eventueel door u ingehuurd aanbestedingsadviesbureau vragen aanwezig te zijn.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u al mondeling advies, kort na de bijeenkomst ontvangt u dit advies schriftelijk. De aanbestedingsadviesraad komt in principe maandelijks bijeen, zodat u altijd binnen een redelijke termijn advies krijgt.