Nieuws

Primair onderwijs presenteert nieuwe leerlijn programmeren

Complexe problemen oplossen door ze op te delen in kleine stukjes en daardoor leren hoe een computer werkt. Deze vaardigheid, een onderdeel van het zogenoemde computational thinking en daarmee een 21e-eeuwse vaardigheid, kunnen leerlingen voortaan onder de knie krijgen met hulp van de nieuwe leerlijn programmeren. De PO-Raad en haar ICT-partner Kennisnet hebben deze leerlijn op 25 mei officieel gelanceerd op het minisymposium ‘computational thinking’. Vanaf nu kunnen alle scholen de leerlijn gebruiken in hun onderwijs. De leerlijn is ontwikkeld door en op initiatief van het primair onderwijsveld zelf.

Het aanbod maakt het mogelijk leerlingen vaardigheden te leren die ze nu en ook later op de arbeidsmarkt hard nodig hebben. Naar verwachting wordt het steeds belangrijker om goed met computers om te kunnen gaan en dat vereist een andere manier van denken. De leerlijn, die bestaat uit een verzameling begrippen, doelen en lesactiviteiten, helpt daarbij.

Voor scholen en hun leraren wordt het dankzij de leerlijn mogelijk programmeren op een gestructureerde manier aan te bieden. Bovendien kunnen ze deze inbedden in bestaande vakken als taal en rekenen. ,,Op die manier kunnen alle leerlingen ervan profiteren en hoeven scholen niet nog een extra vak te geven’’, aldus vicevoorzitter Simone Walvisch van de PO-Raad. Er gebeurt al veel, maar scholen bieden programmeren nu vooral ad hoc aan, bijvoorbeeld als buitenschoolse activiteit en voor een selecte groep leerlingen.

Van en voor het onderwijsveld

De leerlijn programmeren is het eerste resultaat uit de zogenoemde Versnellingsvragen van de PO-Raad en Kennisnet. Schoolbesturen die willen innoveren en daarbij tegen vraagstukken oplopen die ze niet alleen kunnen oplossen, kunnen een versnellingsvraag bij hen indienen. Zij helpen een antwoord te vinden zodat het primair onderwijs kan innoveren en verder komt met het inzetten van ICT in het onderwijs. De leerlijn programmeren biedt leerlingen een goede basis voor het goed kunnen toepassen van ICT in de (nabije) toekomst. Voor het ontwikkelen ervan is nauw samengewerkt met het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO.

De afgelopen weken hebben scholen van initiatiefnemers Stichting OPONOA en Onderwijsgroep FIER de leerlijn kunnen testen. Via Wikiwijs, het leermiddelenplatform voor het onderwijs, wordt de leerlijn nu ook aan alle andere scholen aangeboden. Het staat alle scholen vrij of ze de leerlijn programmeren wel of niet gebruiken.

,,Ik ben trots op alle betrokken scholen die hiermee laten zien dat het primair onderwijs een enorm innoverend vermogen heeft’’, aldus Walvisch. ,,Er wordt nog wel eens gezegd dat scholen conservatief zijn, maar niets is minder waar.’’

Veel belangstelling voor mini – symposium computational thinking

Zo’n 80 geïnteresseerden en betrokkenen hebben het mini-symposium bezocht. Een volle zaal bestaande uit schoolbesturen, bovenschoolse ICT’ers, leerkrachten maar ook een aantal uitgeverijen en ontwikkelaars toonden hun belangstelling voor de leerlijn programmeren en het thema computational thinking. Na een openingsspeech van Simone Walvisch gaven de direct betrokkenen Sandra Legters (Oponoa) en Teun Meijer (Fier) toelichting over het proces, vanaf het ontstaan van de vraag tot de oplevering. Gevolgd door een korte demonstratie van de leerlijn.

Versnellingsvragen

Met de Versnellingsvragen werken PO-Raad en Kennisnet aan het programma Slimmer leren met ICT, met als doel de sector helpen bij het inzetten van ICT om leerlingen meer op maat les te geven. Heeft u ook een vraag? U kunt deze indienen via dit speciale webformulier. U dient hiervoor te zijn ingelogd op mijn.poraad.nl.

De PO-Raad en Kennisnet ondersteunen scholen en hun besturen ook op diverse andere manieren bij het inzetten van ICT. Een overzicht van ons aanbod is hier te vinden.

Uitleg leerlijnen

Overigens is een leerlijn geen lesmethode. Het is een uitwerking van de kerndoelen die door het ministerie van Onderwijs zijn opgesteld voor diverse vakken. Kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Alle scholen moeten daaraan houden. Ze mogen wel zelf bepalen hoe die kerndoelen binnen bereik komen. Het staat scholen dan ook vrij of ze de leerlijn programmeren wel of niet gebruiken.

Downloads

309.92 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten