Nieuws

Samen vraagmacht creëren voor een goede digitale infrastructuur

Een toekomstvaste en stabiele internetverbinding en ICT-netwerkinfrastructuur zijn cruciaal voor het bieden van eigentijds onderwijs. De PO-Raad en Kennisnet willen de sector graag ondersteunen bij het op orde brengen van de externe en interne infrastructuur en innovatie helpen mogelijk maken.

Lang niet alle scholen hebben toegang tot een goede internetverbinding. De toekomstvaste verbindingen via glasvezel zijn prijziger en het blijkt lastig om de interne netwerkinfrastructuur goed in te richten. Een belangrijke randvoorwaarde voor gebruik van ICT in het onderwijs is daardoor niet voldoende ingevuld.

Eén van de opties om dit vraagstuk aan te pakken, is vraagbundeling en/of daadwerkelijk gezamenlijk inkopen. Zo’n structurele aanpak zorgt ervoor dat een bij het onderwijs passend aanbod van diensten komt, inclusief beveiliging, hoge service niveaus en garanties op de beschikbare bandbreedte. In het hoger onderwijs is bovendien gebleken dat een dergelijke aanpak de beschikbaarheid van een innovatief dienstenaanbod stimuleert. Wat een geschikte vorm van vraagbundeling en eventuele gezamenlijke inkoop is, is al enkele keren besproken in het netwerk Innovatie en ICT van de PO-Raad. Binnenkort buigt een startgroep van besturen zich over deze vraag. Duidelijk is dat een dergelijk gezamenlijk initiatief alleen kan slagen, als er brede belangstelling is.

Vragen?

Voor meer informatie over vraagbundeling en de stappen om gezamenlijk connectiviteit te organiseren kunt u contact opnemen met Petra Nederkoorn, projectleider connectiviteit. Uiteraard blijven we u hierover ook actief informeren, onder meer via onze website www.poraad.nl.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten