Nieuws

Samen werken aan digitalisering van het onderwijs

In een uitgebreid artikel staat Mijn Zaken Gids, een bijlage van Elsevier, stil bij de ontwikkelingen op het gebied van digitale leermiddelen. Met digitale leermiddelen is het steeds meer mogelijk leerlingen op maat les te geven. Leraren op hun beurt, kunnen sneller inzicht krijgen in waar een leerling staat en hun onderwijs hierop aanpassen. 

Er gaat een hele wereld schuil achter deze ontwikkeling, zo is te lezen in het artikel. Idealiter hoeft een leraar maar één keer in een systeem in te loggen en kan hij van alle leermiddelen precies zien hoe een kind zich ontwikkelt. Scholen, Kennisnet en de PO-Raad werken aan zo'n systeem. 

Maar er is meer nodig. De verschillende leermiddelen en systemen gegevens uitwisselen en moeten die gegevens ook onderling vergelijkbaar zijn. Welke data of welke voortgangsinformatie hiervoor echt nodig is, daarover spreken uitgeverijen, distributeurs, softwareleveranciers en ook PO-Raad en VO-raad in het platform Edu-k. Verschillende van deze partijen komen in het artikel aan het woord.

'De leraar moet regisseur kunnen zijn van het leerproces', zegt vicevoorzitter Simone Walvisch van de PO-Raad in het artikel. De leraar moet makkelijk inzicht krijgen in waar een leerling staat en zelf kunnen varieren met passende leermiddelen. Daarvoor is nodig dat uitgeverijen leermiddelen metadateren, ofwel labelen met informatie zodat een leraar precies kan zien welk leermateriaal past bij welke leerlijn of leerdoel. De leraar op zijn beurt moet wel met deze gegevens kunnen omgaan en 'curriculumbewust' zijn.