Nieuws

Samen werken aan onderwijs op maat met ICT

Er zijn steeds meer mogelijkheden om met slimme inzet van ICT leerlingen op hun eigen niveau te laten leren. De praktijk wijst uit dat de stap naar meer leren op maat leren met ICT complex is. De PO-Raad werkt daarom samen met de VO-raad en ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken in het Doorbraakproject Onderwijs & ICT. Samen zetten deze partijen zich in voor meer onderwijs op maat met hulp van ICT.

Met dit onderwijs op maat, dat aansluit bij de talenten van de individuele leerlingen en de vaardigheden waar de 21e eeuw om vraagt, kunnen we namelijk het beste in een leerling naar boven halen.

In de publieksversie van het plan van aanpak voor 2016 van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT vindt u informatie over het Doorbraakproject, de doelstellingen waar we tot en met 2017 gezamenlijk aan werken en een greep uit de activiteiten die we in 2016 ondernemen. U kunt een hardcopy bestellen via info@doorbraakonderwijsenict.nl.