Nieuws

Scholen gezocht voor onderzoek naar leren op maat met ICT

Steeds meer scholen zetten ICT in om leerlingen te laten leren. Met hulp van digitale leermiddelen kunnen leerlingen meer les op maat krijgen. Leraren krijgen sneller inzicht in de vorderingen van hun leerlingen en kunnen hun lessen daar weer op aanpassen.

Er zijn legio manieren om ICT in het onderwijs in te bedden; een blauwdruk bestaat niet. Om beter inzicht te krijgen in wat goed of juist minder goed werkt, start de PO-Raad met medewerking van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) met een onderzoek naar de succesfactoren van ‘leren op maat met ICT’. De PO-Raad zoekt schoolbesturen in het primair onderwijs die hieraan willen meewerken. Wilt u bijvoorbeeld weten hoe effectief de digitale leermiddelen zijn die uw school of scholen gebruiken? Doe dan mee!

Binnen het onderzoek worden maximaal vijftien verschillende praktijksituaties onderzocht. Een praktijksituatie is niet één specifieke situatie op één school maar een situatie die zich op diverse scholen voordoet. Per praktijksituatie doen minimaal vijf scholen mee aan het onderzoek. Op die manier is het mogelijk ook op het niveau van de sector conclusies te trekken uit de resultaten.

Uw eigen vragen centraal

De scholen en hun besturen die meedoen aan het onderzoek, werken hier actief aan mee en bepalen zelf, samen met gekwalificeerde onderzoekers, wat wordt onderzocht. Meedoen geeft scholen en besturen dan ook een unieke kans om meer te weten te komen over de effectiviteit van hun digitale leermiddel of andere vragen rond leren met ICT te beantwoorden. Ook kunnen deelnemende scholen meer ervaring opdoen met het (zelf) doen van onderzoek in school en kennis en ervaring delen met vergelijkbare scholen.

Uit alle inzendingen, selecteert een werkgroep van PO-Raad en landelijk onderzoeksteam de scholen en hun besturen die meedoen aan het onderzoek.

Meedoen of vragen?

Ook meedoen? Of heeft u nog vragen? Klik dan hier voor meer informatie over criteria, de selectieprocedure en het onderzoek.

Uw interesse om deel te nemen aan het onderzoek, kunt laten weten door dit aanmeldformulier in te vullen. De PO-Raad neemt daarna contact met u op.