Nieuws

Sectorraden: 'Scholen, stap tijdig over op OSO'

Met een brief hebben de PO-Raad en VO-raad schoolbestuurders opgeroepen hun scholen tijdig te laten overstappen naar de digitale Overstapservice Onderwijs (OSO) en afspraken te maken binnen de regio over het gebruik van OSO. OSO is vanaf komend jaar officieel de landelijke standaard voor de digitale uitwisseling van leerlinggegevens. 

In 2011 startten de sectorraden het project OSO, met als doel uniforme en veilige digitale uitwisseling te garanderen. In Nederland wordt al enkele jaren op verschillende manieren digitaal uitgewisseld. Dit gebeurt alleen lang niet altijd volgens de wettelijke eisen. OSO voldoet wel aan alle wettelijke eisen en is bruikbaar voor de overstappen po-po, po-vo en vo-vo.

Het werkt eenvoudig. De huidige school stelt via OSO het overstapdossier van een leerling beschikbaar aan de nieuwe school. De nieuwe school vraagt het leerlingendossier op via OSO en verwerkt het in haar eigen leerlingadministratiesysteem. 

Maak afspraken in de regio

Afgelopen jaar bleek uit een gebruikersonderzoek dat het merendeel van de gebruikers tevreden is over OSO. Maar de evaluatie toonde ook aan dat regionale afspraken een must zijn voor effectief gebruik. Daarom roepen PO-Raad en VO-raad alle scholen op hier tijdig mee te beginnen, zodat het overdragen van dossiers komend voorjaar probleemloos zal verlopen.

Ondersteuning

Beginnen met OSO doet u hier. Voor meer informatie en ondersteuning kunt u contact opnemen met de servicedesk van OSO (telefoon: 0800-3212233, email info@oso-od.nl).

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten