Nieuws

Subsidie voor snel internet wordt in september verwacht

Scholen kunnen naar verwachting vanaf september 2017 subsidie aanvragen voor het aanleggen van een snelle internetverbinding. De overheid werkt aan een subsidieregeling hiertoe. Scholen kunnen daarmee de helft van de aanlegkosten vergoed krijgen.

De regeling is begin dit jaar aangekondigd in de voortgangsrapportage van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT. Daarin meldden minister Henk Kamp (Economische Zaken) en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) dat zij de komende drie jaar in totaal 5,5 miljoen euro beschikbaar stellen voor snel internet op scholen. Het geld is bestemd voor circa achthonderd schoollocaties in het primair en voortgezet onderwijs, die nu alleen nog maar beschikken over een koperverbinding en daardoor de slag naar het gebruik van meer ICT op school moeilijk kunnen maken.

Zodra er meer bekend is over de voorwaarden en uitvoering van de regeling zal dat onder meer via de website van de Rijksoverheid kenbaar worden gemaakt. De PO-Raad en Kennisnet volgen deze ontwikkelingen nauwgezet.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten