Nieuws

Toetscommissie selecteert drie nieuwe ‘versnellingsvragen’

Vandaag heeft de toetscommissie drie vragen van schoolbesturen geselecteerd als ‘versnellingsvraag’. Dit betekent dat de PO-Raad en Kennisnet de betreffende schoolbesturen verder gaan helpen met de ontwikkeling en implementatie van hun ICT vraagstuk.

Van het geschikt maken van bekende ICT-toepassingen als Snappet voor blinde en slechtziende leerlingen tot het toepassen van Virtual Reality (VR) of Augmented Reality (AR) voor een rijkere leerervaring en hogere leeropbrengst. Ook uit deze ronde versnellingsvragen blijkt dat ICT op allerlei manieren toepasbaar is binnen het onderwijs.

Wat zijn versnellingsvragen?
Versnellingsvragen zijn vragen waar diverse schoolbesturen tegenaan lopen bij de ontwikkeling of implementatie van ICT in het onderwijs. Het gaat om vragen die meerdere besturen gemeen hebben en die belemmeren dat de sector primair onderwijs op grote schaal ICT inzet voor het geven van onderwijs. De PO-Raad en Kennisnet helpen deze vragen te beantwoorden en blokkades weg te nemen zodat schoolbesturen niet meer ieder voor zich het wiel hoeven uit te vinden. Resultaten worden daarom met de hele sector gedeeld zodat alle scholen ervan kunnen profiteren.

De PO-Raad en Kennisnet gaan in samenwerking met de schoolbesturen aan de slag met de volgende versnellingsvragen:

  1. Hoe richt je een les in die het 'diep leren' stimuleert m.b.v. ICT (AR en VR) – ingediend door Ambion Holding
  2. Hoe kan ICT ingezet worden om leerlingen van een nieuwkomersschool, met verschillende culturele achtergronden en talen, onderwijs op maat te bieden. Gebaseerd op Vier in Balans, aansluitend op de doelgroep – ingediend door Stichting St-Bavo
  3. Hoe kunnen veelgebruikte toepassingen binnen het primair onderwijs, zoals het gebruik van tablets en applicaties als Snappet, geschikt gemaakt worden voor blinde en slechtziende leerlingen? – ingediend door Visio en Bartimeus.

Ook is er nog een vraag ingediend over de inzet van ICT in het nieuw te ontwikkelen Integraal Educatief Kind Centrum (IEKC). Voor deze vraag opgepakt kan worden is nadere concretisering gewenst.

Zelf een versnellingsvraag indienen?
Dat kan deze ronde nog tot 21 september 2016. Drie keer per jaar selecteert de PO-Raad ingediende vragen van schoolbesturen. Op 21 september 2016 vindt de eerstvolgende toetscommissie plaats. Lees meer over het proces, de criteria en overige relevante informatie op www.poraad.nl/versnellingsvragen

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten