Nieuws

Twee nieuwe versnellingsvragen van start: ook vrije school dient ICT vraagstuk in

In de derde ronde van 2016 kunnen weer nieuwe versnellingsvragen van start gaan. De toetscommissie heeft twee vragen van schoolbesturen geselecteerd als versnellingsvraag. Dit betekent dat de PO-Raad en Kennisnet de betreffende schoolbesturen verder gaan helpen met de ontwikkeling en implementatie van hun ICT vraagstuk.

Zo wil Stichting Samenwerking Vrijescholen Zuid-Holland met een versnellingsvraag het pedagogisch kompas van de Vrije School vertalen naar wensen en eisen ten aanzien van digitale leermiddelen. De vraag kan als voorbeeld dienen voor scholen eveneens vanuit een specifieke pedagogiek de link willen maken naar een passende benutting van ICT.

De tweede versnellingsvraag is ingediend door STAIJ, Stichting Samen tussen Amstel en IJ. De vraag gaat over het ontwikkelen van een flexibel portfolio als leerlingvolgsysteem. Met deze versnellingsvraag wordt het onderwijsproces van aangesloten scholen in kaart gebracht waarmee zichtbaar wordt op welke momenten een portfolio een ondersteuning kan zijn voor het leerproces van de leerling.

De komende periode werken de betrokken schoolbesturen in samenwerking met Kennisnet en de PO-Raad aan het beantwoorden van hun versnellingsvraag. Wilt u, als schoolbestuur, betrokken worden bij deze versnellingsvragen? Dan kunt u de versnellingsvraag ondersteunen. U vindt de versnellingsvragen op de website.

Wat is een versnellingsvraag?

Bent u al wat verder met de ontwikkeling en implementatie van ICT binnen het onderwijs op uw school? Loopt u tegen vragen aan waar nog geen oplossing voor handen is? Spelen deze vragen ook bij andere schoolbesturen en vormen ze een belemmering voor de sector bij het op grote schaal toepassen van ICT in het onderwijs? Dan is uw vraag een versnellingsvraag. De PO-Raad en Kennisnet nemen belemmeringen weg en helpen u graag naar het antwoord. Werk niet langer zelfstandig aan een oplossing en schakel onze hulp in. Zo kunnen wij, in samenwerking met u, uw vraag beantwoorden en de sector verder helpen.

Zelf een versnellingsvraag indienen?

Het indienen van uw versnellingsvraag kan deze ronde nog tot 25 januari 2017. Drie keer per jaar selecteert de PO-Raad ingediende vragen van schoolbesturen. Een toetscommissie buigt zich in januari 2017 over de ingediende vragen. Lees meer over het proces, de criteria en overige relevante informatie op www.poraad.nl/versnellingsvragen