Nieuws

Tweede lichting Innovatievragen Onderwijs en ICT van start 

Hoe maak je een goede keuze voor een nieuw digitaal portfolio? En hoe kan ICT eraan bijdragen dat kinderen meer bewegend gaan leren? Deze en zes andere Innovatievragen worden in de tweede lichting Innovatievragen Onderwijs en ICT opgepakt. Onder begeleiding van de PO-Raad gaan besturen en schoolteams aan de slag met het beantwoorden ervan. De resultaten worden breed gedeeld met de sector.

Nadat eerder al zeven Innovatievragen Onderwijs en ICT door schoolbesturen zijn gestart, staat nu de tweede lichting van acht innovatievragen in de startblokken. De deelnemende schoolbesturen zien hoe een goede inzet van ICT kan bijdragen aan beter onderwijs. Met hun innovatievraag willen zij de volgende stap zetten. De kennis en expertise die wordt opgedaan is waardevol voor de hele sector. Daarom werken alle innovatievragen toe naar deelbare resultaten. Zodat ook ander scholen ervan kunnen profiteren. 

Wat zijn Innovatievragen Onderwijs en ICT?
Innovatievragen zijn vragen waar schoolbesturen tegenaan lopen bij de ontwikkeling en implementatie van ICT binnen het onderwijs en waar de markt nog geen antwoord op heeft. De PO-Raad biedt expertise, advies en ondersteuning om scholen en besturen op weg te helpen naar een antwoord op hun vraag.

De innovatievragen

De acht innovatievragen die door de besturen zijn gesteld gaan over de volgende thema’s

  • Een ICT-lab dat wordt gerund door leerlingen, waarbij tegelijkertijd goed wordt aangesloten bij de leerlijn digitale geletterdheid. (Best Onderwijs) 
  • Kinderen bewegend leren laten leren door middel van ICT. (De Haagse Scholen) 
  • Veilig (AVG-proof) gebruik van apps in G-Suite. (Kerobei) 
  • Van traditionele schoolrapport naar (digitaal) ‘portfolio’ waarin de brede ontwikkeling van het kind centraal staat. (LEV-WN)
  • Ruimte creëren voor innovatie door waar mogelijk takenpakket van leraren te verlichten met behulp van ICT. (OPSPOOR)
  • Opzetten van een Innovatielab Digitale Geletterdheid met samenwerking tussen publieke en private sector als uitgangspunt. (PCOU Willibrord)
  • Digitaal portfolio implementeren dat bijdraagt aan kindgericht werken en eigenaarschap van leerlingen. (Quadraten)
  • Een Ontdeklab waar slechthorende kinderen zelf aan de slag gaan met digitale leermiddelen. (Viertaal) 

Meer informatie over deze Innovatievragen

Doe je voordeel met de ervaringen uit deze innovatievragen! Volg de vragen online. Hier worden regelmatig updates geplaatst.

Innovatiepanel gaf feedback

Alle ingediende vraagstukken zijn besproken door het Innovatiepanel. Het panel bestaat uit schoolbestuurders, adviseurs van GEU, Kennisnet, SLO, Ministerie OCW, Ministerie EZK, Kennisland, LECSO, NRO en de PO-Raad. De feedback van het Innovatiepanel hielp de PO-Raad om tot een gedegen selectie te komen én de kwaliteit van alle ingediende vragen naar een hoger level te tillen. 

Digitalisering van het onderwijs 

De innovatievragen dragen samen bij aan de volgende stap in de digitalisering van het onderwijs. Ze sluiten hiermee aan op de Digitaliseringsagenda voor het funderend onderwijs.

Innovatievragen Anders Organiseren
Naast de Innovatievragen Onderwijs en ICT ondersteunt de PO-Raad ook scholen en schoolbesturen die hun onderwijs anders willen organiseren. Benieuwd naar de mogelijkheden of behoefte aan meer info? Bekijk de flyer en de website.