Nieuws

Van zandweg naar digitale snelweg

De PO-Raad en Kennisnet adviseren, in maximaal twee dagdelen, de schoolbestuurder en de ICT-coördinator over de inrichting van een toekomstbestendige netwerkinfrastructuur op de schoollocatie. Ook is er aandacht voor de investeringen die daarmee gepaard gaan. Inmiddels hebben zo’n 55 scholen beroep gedaan op deze adviesdienst.

Een aantal thema’s staat centraal, zoals de benodigde bandbreedte in de toekomst, de verbetering van de internetverbinding en de beweging naar de cloud. In het bijzonder wordt het resultaat van een marktconsultatie als handig ervaren door schoolbesturen. Deze marktconsultatie geeft namelijk een helder zicht op het beschikbare aanbod van internetleveranciers op schoollocaties in Nederland. De marktconsultatie is uitgevoerd als onderdeel van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT.

Om oplossingen te bieden voor scholen die geen toegang hebben tot een glasvezel- of kabelverbinding, voeren een aantal scholen testcases uit. In de cases wordt gewerkt aan het verhogen van de beschikbare bandbreedte, het slim inrichten van de interne netwerkinfrastructuur, het stapelen van technologieën en/of het gebruiken van draadloze technologieën. De PO-Raad en Kennisnet publiceren de uitkomsten begin 2017.

Voor meer informatie over de dagdelen advies of over de testcases kunt u contact opnemen met projectleider Bart Keijzer.