Nieuws

Vernieuwd: Het implementatie- en investeringsplan voor ICT in uw onderwijs

U weet het zeker, het is de hoogste tijd voor meer ICT in uw onderwijs! U heeft een eerste stap gezet naar meer les op maat, maar dan? Hoe zorgt u voor een toekomstbestendige ICT-infrastructuur? Hoe vertaalt u de visie naar de praktijk? En welke devices horen daarbij? U wilt het grondig, maar ook pragmatisch aanpakken? Start dan met het opstellen van een implementatie- en investeringsplan. De PO-Raad en Kennisnet hebben het format dat u hiervoor kunt gebruiken vernieuwd. 

Het implementatie- en investeringsplan (voorheen innovatie- en investeringsplan) helpt u om de basis op orde te brengen, zodat u weloverwogen aan de slag kunt met implementatie van ICT. Hiermee sluit u aan bij de afspraak in het bestuursakkoord dat ieder bestuur in het primair onderwijs in 2016 een investerings- en implementatieplan voor onderwijs en ICT heeft opgesteld. In de Toolbox ICT en onderaan deze pagina vindt u het format in zowel pdf- als Word-versie. De bijbehorende planning en ervaringen van twee schoolbesturen dienen als voorbeeld.

Hoe het werkt

Met behulp van het ‘vier-in-balans-model’ brengt u de huidige en gewenste situatie rondom ICT in uw organisatie in kaart. Dit aan de hand van thema’s als deskundigheid, leermiddelen en infrastructuur. Vervolgens beschrijft u aan de hand van de PDCA-cyclus (plan, do, check, act) de implementatie van het plan en welke investeringen hierbij horen. Hiervoor komt binnenkort het rekenmodel beschikbaar dat u onder andere helpt bij het opstellen van een realistische begroting. Mocht u het lastig vinden uw plan naar de praktijk te vertalen dan kunt u deelnemen aan één van de werksessies ‘van visie naar uitvoering’ die de PO-Raad en Kennisnet in verschillende regio’s organiseren.

De modellen die in het plan worden gebruikt, worden uitgebreid toegelicht zodat het direct toepasbaar is. Wel is het belangrijk om voldoende tijd te nemen voor het opstellen van het plan. Een goed en gedegen plan zorgt immers voor een soepele uitrol in de implementatiefase. Heeft u een conceptplan opgesteld? Dan is de volgende stap dit te laten tegenlezen door de ‘kritische vriend’ van de PO-Raad en Kennisnet. U krijgt praktische en inhoudelijke feedback op het plan van experts. Een kans om niet te laten liggen!

De verschillende hoofdstukken vormen de bouwstenen voor een solide en meerjarenplan voor ICT in uw onderwijs. Omdat elk bestuur en elke situatie anders is heeft u de mogelijkheid om bouwstenen te wijzigen en te gebruiken naar eigen wens en behoefte. Bent u geïnteresseerd in goede voorbeelden of meer informatie? Tijdens het congres van de PO-Raad zal in één van de workshops uitgebreid worden stil gestaan bij de totstandkoming van een implementatie- en investeringsplan. U kunt zich nog inschrijven.

Nog vragen?

De Helpdesk Slimmer leren van de PO-Raad en Kennisnet staat iedere werkdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur voor u klaar. U kunt de helpdesk telefonisch bereiken via 0800-3212233 of per mail via slimmerlerenmetict@poraad.nl.

Links & downloads

Format implementatie- en investeringsplan onderwijs en ICT (pdf)
1.17 MB
Format implementatie- en investeringsplan onderwijs en ICT (Word)
430.71 KB
Implementatie-en investeringsplan facts and figures PlatOO
278.24 KB
Implementatie-en investeringsplan facts and figures PCO Noord
286.76 KB
Procesbeschrijving PlatOO
831.54 KB
Procesbeschrijving PCO Noord
866.6 KB