Video

Verslag versnellingsvraag: Hoe krijgen scholen inzicht in de leerlijn van leerlingen?

In een versnellingsvraag heeft Stichting Rijdende School - samen met de PO-Raad en Kennisnet - in kaart gebracht hoe leraren het beste met leerlijnen kunnen werken. Ook zijn de eisen en randvoorwaarden geïnventariseerd voor een digitaal platform dat de methode-overstijgende voortgang van leerlingen helder weergeeft. Deze eindfilm brengt dit proces en de resultaten in beeld.

Om een kind optimaal te begeleiden hebben leraren inzicht nodig in waar het kind staat in het curriculum, methode-overstijgend. Die kennis is nodig om de individuele leerlijn te kunnen bepalen. Daarmee kan een leraar een kind beter begeleiden. Dat geldt voor elke leerling in het basisonderwijs, maar zeker voor circus- en kermiskinderen, die in de zomermaanden les krijgen in een Rijdende School.

Verslag versnellingsvraag: Hoe krijgen scholen inzicht in de leerlijn van leerlingen?

Externe video URL

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten