Nieuws

Vooraankondiging: primair onderwijs gaat in 2021/2022 over op RIO

RIO staat voor Registratie Instellingen en Opleidingen. RIO is de nieuwe registratie waarmee onderwijsinstellingen de eigen organisatiestructuur en het eigen onderwijsaanbod kunnen registreren en beschikbaar stellen aan andere partijen.

RIO heeft als doel de administratieve lasten te verlichten en de informatie-uitwisseling in en over het onderwijs te verbeteren. Alle gegevens worden voortaan eenduidig geregistreerd volgens een structuur die de onderwijskundige werkelijkheid volgt. Andere partijen maken daar gebruik van, zoals OCW/DUO voor erkenning en bekostiging, de Inspectie van het Onderwijs voor toezicht, maar ook accountants, uitgevers en gemeentes. 

Onderwijskundige én juridische werkelijkheid

De huidige registratie van onderwijsinstellingen verloopt voor een groot deel via BRIN. BRIN heeft vooral betrekking op de juridische werkelijkheid van erkenningen, licenties en bekostiging. BRIN biedt scholen onvoldoende ruimte wanneer scholen aanvullende informatie willen delen, zoals bijvoorbeeld de verschillende locaties van de scholen en het onderwijsaanbod. RIO zal BRIN gaan vervangen. In RIO komen de juridische en onderwijskundige werkelijkheid samen.  

Het is de bedoeling dat RIO (uiteindelijk) in veel verschillende ketenprocessen wordt gebruikt als het gaat om gegevens over instellingen en opleidingen. Bijvoorbeeld onderzoek in het kader van toezicht, gemeentelijke websites, schoolgidsen en leermiddelenketen. Hierdoor wordt het uitwisselen van informatie eenvoudiger en efficiënter. Sinds afgelopen maand is RIO voor het vo en mbo beschikbaar. Het primair onderwijs zal in 2021/2022 volgen.  

In de loop van 2020 zal er meer informatie volgen vanuit DUO. Of kijk op www.rio-onderwijs.nl