Interview

“We willen binnen het onderwijs voldoende ruimte creëren om te ontdekken en te maken”

Stichting OPSPOOR heeft een grote diversiteit aan scholen. Onder de openbare stichting vallen zowel grote groeischolen als kleinere dorpsscholen. Elke school kent een eigen populatie, een eigen beleid en eigen uitdagingen.

Fleur van Hoorn, een van de initiatiefnemers van de Innovatievraag binnen OPSPOOR, werkt op dit moment samen met het OPSPOOR Ontwerpteam aan een onderzoek waarin wordt bekeken of en hoe het onderwijs nog efficiënter ingericht kan worden, passend binnen de visie van de verschillende scholen en rekening houdend met alle mogelijkheden die ICT biedt.

Terug naar de kern van het vak leraar

Binnen OPSPOOR is het anders organiseren van onderwijs een terugkerend thema. Fleur: “Al voor de coronatijd zijn we actief op zoek gegaan naar andere onderwijsvormen. We willen binnen het onderwijs voldoende ruimte creëren om te innoveren. De afgelopen maanden hebben we in kaart gebracht wat we allemaal doen en hoe het takenpakket van onze leerkrachten er precies uitziet. Daarover gaan we met hen in gesprek en samen bekijken we of het onderwijs efficiënter kan worden ingericht door bijvoorbeeld de inzet van ICT.

Het betrekken van de mensen die daadwerkelijk elke dag voor de groepen staan, is noodzakelijk om stappen te kunnen nemen. Wij kunnen het van achter ons bureau wel bedenken, maar het is van groot belang om het te ervaren. Daarom hebben we binnen de scholen ook de verschillende OPSPOOR Ontwerpteams gevraagd met ons mee te werken.” Het OPSPOOR Ontwerpteam bestaat uit zeven afgevaardigden vanuit de OPSPOOR scholen. Zij houden zich binnen hun rol of functie dagelijks bezig met de ontwikkeling rondom leerlingen.


Geen fysieke leraar, maar een digitaal platform?

“Misschien past een nieuwe onderwijsvorm beter bij onze scholen. Klassikaal onderwijs zou mogelijk meer losgelaten kunnen worden”, vervolgt Fleur.Nu draaien we met meerdere niveaugroepen in één klas. Wellicht kan onderwijs op afstand via ICT verlichting bieden? Of misschien moeten we werken met een kleine groep reken- of taalspecialisten binnen de hele stichting. Ook denken we aan een digitaal platform waar kinderen vragen kunnen stellen. Zo heb je de leraar niet altijd fysiek nodig: een uitstekend antwoord op ons lerarentekort. Ik verwacht niet één oplossing. Voor iedere school zal het een andere keuze zijn. We hebben immers te maken met zoveel verschillende scholen en wisselende populaties. Vanuit OPSPOOR leggen we bij voorkeur niet één model op onze scholen, maar faciliteren we op allerlei verschillende manieren.”

Methodes zijn ontwikkeld vanuit een bepaalde visie, maar past deze ook bij onze doelgroep? Het is perfect als het past, maar zo niet, hoe varieer je dan zodat het wél aansluit? En hoe zet je techniek of ICT hierbij in?

Fleur van Hoorn

Methodes versus leerlijnen en leerdoelen

Fleur zet ook de standaardmethodes af tegen werken met leerlijnen en doelen: “De meeste leraren leren om een methode te volgen. Deze methodes zijn ontwikkeld vanuit een bepaalde visie, maar past deze ook bij onze doelgroep? Het is perfect als het past, maar zo niet, hoe varieer je dan zodat het wél aansluit? En hoe zet je techniek of ICT hierbij in? Sommige technische oplossingen zijn niet een doel op zich, maar een uitstekend middel. Naast kringgesprekken, knutselen en kleien, kun je ook dingen leren met apparaten zoals met een 3D-printer. Zo worden de creatieve kinderen op meerdere manieren bediend: ook met behulp van ICT-middelen. We hopen tijdens de innovatievraag inzicht te krijgen in wat wel en niet werkt, zodat we daar de komende jaren op door kunnen pakken.”

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten