Video

Webinar sociale verbondenheid en motivatie bij afstandsonderwijs door hoogleraar Rob Martens

Het Coronavirus zorgt ervoor dat alle scholen in Nederland onderwijs op afstand moeten vormgeven. Dit heeft invloed op de manier van lesgeven en de relatie tussen leraar en leerlingen. De PO-Raad en Kennisnet organiseerden daarom in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken (NIVOZ) op 24 april 2020 een webinar met Rob Martens, wetenschappelijk directeur bij NIVOZ en hoogleraar bij de Open Universiteit. Martens gaat in op sociale verbondenheid en motivatie bij leerlingen in tijden van onderwijs op afstand. Het webinar duurt ongeveer een uur en wordt gemodereerd door Laura Westerveld en Remco Pijpers van Kennisnet en Stijn Temmen van de PO-Raad.  

Volgens Rob Martens ligt in het onderwijs de nadruk vaak op ‘cognitie’, de zaken die je voor de Cito-toets moet leren. De sociale kant van het onderwijs wordt soms als bijzaak gezien. Tegelijkertijd betogen pedagogen als Luc Stevens (NIVOZ) al vele jaren dat er zonder relatie geen prestatie is. 

De nu in de psychologie gangbare motivatietheorieën benadrukken ook de sterke relatie tussen sociale verbondenheid enerzijds en het diepgaand leren en intrinsieke motivatie aan de andere kant. In dit webinar gaat Rob Martens in op deze relatie. Juist tijdens de Coronacrisis wordt het gemis aan sociale verbondenheid heel sterk gevoeld in het onderwijs.

Webinar sociale verbondenheid en motivatie bij afstandsonderwijs door hoogleraar Rob Martens

Externe video URL

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten