Nieuws

Werk aan privacy op school in de Maand van de privacy

Met het toenemende gebruik van digitale leermiddelen en (leerlingadministratie)systemen wordt het steeds belangrijker en ingewikkelder om privacy goed te regelen. Om scholen daarbij te ondersteunen, heeft Kennisnet de maand oktober uitgeroepen tot Maand van de Informatiebeveiliging en privacy. Ook de PO-Raad doet hieraan mee.

Scholen en hun besturen kunnen op 7 oktober meedoen aan de werkconferentie Informatiebeveiliging en privacy van Kennisnet, PO-Raad en VO-raad. Alex Commandeur, hoofd Toezicht Publieke sector van de Autoriteit Persoonsgegevens, zal onder meer ingaan op de meldplicht datalekken - die ook voor scholen in het po en vo geldt - en op de relatie tussen digitale leermiddelen en de bescherming van persoonsgegevens. Ook kunnen scholen tijdens werksessies praktische ervaringen met elkaar uitwisselen.

Scholen in het po en vo kunnen daarnaast vanaf oktober een online workshop volgen over IBP (via kn.nu/informatiebeveiliging). Aan de hand van voorbeelden en templates kunnen scholen hun informatiebeveiliging en privacy zo leren organiseren, realiseren en communiceren dat ze goed voorbereid zijn op de toekomst.

Peiling

Kennisnet houdt daarnaast een peiling onder schoolbestuurders, schoolleiders en leraren om inzicht te krijgen in hoeverre onderwijsprofessionals bekend zijn met en goed geïnformeerd zijn over informatiebeveiliging, het privacybeleid en de privacyregels binnen hun onderwijsorganisatie. Wilt u meedoen? Klik hier om direct van start te gaan. Invullen van de vragenlijst kost ongeveer zes minuten. 

Aan de slag met privacy

Kijk ook eens in de Toolbox ICT in het onderwijs op deze website voor diverse tools. Zo is er een modelbewerkersovereenkomst waarmee schoolbesturen goede afspraken kunnen maken met uitgevers en digitale aanbieders over digitaal leermateriaal, leerlingvolgsystemen en administratiesystemen. Met de quickscan privacy checkt u hoe privacybewust uw school is.

Van leerling naar nummer

In het onderwijsveld wordt momenteel gewerkt aan een zogenoemde nummervoorziening. Daarmee krijgen leerlingen een versleuteld nummer dat voor ieder gebruik in de digitale leermiddelenketen hetzelfde is. Op die manier houden scholen het broodnodige inzicht in de vorderingen van hun leerlingen die werken met deze leermiddelen, terwijl ze geen of slechts beperkte gegevens hoeven uit te wisselen met uitgeverijen en leveranciers.