Nieuws

Zorgen over stagnerende groei van aanleg glasvezelkabels

Zorgelijk, zo typeert de PO-Raad de uitkomsten van de analyse die adviesbureau Stratix maakte in opdracht van de NOS. Hieruit blijkt dat de groei van het aantal glasvezelkabelaansluitingen in Nederland stagneert. Dit kan problemen opleveren voor het primair onderwijs omdat de inzet van ICT op school nu al meer vraagt dan de huidige kabelverbindingen kunnen bieden. De PO-Raad vindt het de verantwoordelijkheid van de overheid om hierin te investeren en te zorgen voor een toekomstbestendige digitale infrastructuur.

Door het groeiende gebruik van moderne digitale leermiddelen, computers, tablets en digiborden en snelle technologische ontwikkelingen, wordt een steeds groter beroep gedaan op de digitale snelweg en groeien ook de eisen die hieraan worden gesteld. Iedere school moet dan ook toegang hebben tot toekomstbestendig, snel, betaalbaar en veilig internet, een randvoorwaarde voor goed onderwijs.

Glasvezel

Als scholen nu wél toegang hebben tot internet, dan wil dat niet zeggen dat zij ook de komende jaren goed zitten. Op dit moment is alleen van glasvezel zeker dat ze aan toekomstige eisen kan voldoen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om mogelijkheden voor uploaden en downloaden. Marktpartijen zetten echter niet in op glasvezel. Daarom zou de overheid haar verantwoordelijkheid moeten nemen voor deze publieke voorziening en zorgen voor een structurele oplossing, onderstreept de PO-Raad. Het is voor scholen bovendien onbetaalbaar om dit zelf te regelen, ook met de nieuwe subsidieregeling van 5,5 miljoen die onlangs werd aangekondigd.

900.000 leerlingen de dupe

Op dit moment heeft zo’n 60 procent van de scholen in het primair onderwijs geen toegang tot toekomstbestendig internet. Naar schatting 900.000 leerlingen dreigen hiervan binnen enkele jaren de dupe te worden. Alleen al het aanleggen van glasvezel, waarmee álle scholen in het primair en voortgezet onderwijs toegang hebben tot toekomstbestendig internet, kost 65 miljoen euro, zo berekende Kennisnet, de publieke organisatie voor onderwijs en ICT. Daar bovenop komen de kosten voor de verbinding ín de school. Willen scholen dat goed regelen, dan zijn zij naar schatting samen nog eens 90 miljoen euro kwijt. Hun bekostiging schiet hiervoor tekort.

Manifest

De PO-Raad heeft begin dit jaar het manifest ‘Nú investeren in onderwijs van morgen’ uitgebracht, samen met een andere onderwijsorganisaties en marktpartijen. Het manifest roept op om te investeren in een goede en snelle internetverbinding tot aan de voordeur en subsidie voor de aanlegkosten van de interne ICT-infrastructuur ín de school.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten