Publieke regie op technologie

De groeiende digitalisering in het onderwijs maakt het onderwijs afhankelijker van technologie én van de bedrijven achter die technologie. Alleen door samen te werken kan het onderwijs, vanuit publieke waarden, sturing geven aan deze ontwikkelingen.

Samen met onder andere de VO-raad werken we aan een sterkere vraagmacht vanuit het onderwijs en betere marktcondities. Zodat het onderwijs vanuit zijn eigen visie en waarden in gesprek kan gaan en eisen kan stellen aan technologie en aan de markt. Eerste prioriteit daarbij is de verbetering van de wijze waarop het aanbod van digitale leermiddelen tot stand komt – kort gezegd de leermiddelenketen- waarbij scholen en besturen meer sturing kunnen geven op de markt van (digitale) leermiddelen.

Wat doet de PO-Raad?

  • Met verschillende partijen uit de educatieve keten maken we binnen Edu-K afspraken voor een beter werkende leermiddelenketen. 
  • Met OCW en verschillende onderwijspartijen werken we aan een een afsprakenstelsel voor de leermiddelenketen. Daarvoor is ook een plan bij het Groeifonds ingediend: ‘Digitaal onderwijs goed geregeld!’.
  • We stimuleren het onderwijs om zich te verenigen in SIVON en zo vraagbundeling, samenwerking en kennisuitwisseling te organiseren.

Zelf aan de slag

Handzame tips, tools en meer

Doe het samen

Lees verhalen uit de praktijk en kom in contact met elkaar

Actueel