Nieuws

Rapport Onderwijsraad: maak doordacht gebruik van intelligente technologie

De Onderwijsraad heeft in opdracht van het Ministerie van OCW een verkenning gedaan naar de inzet van intelligente technologie. De belangrijkste conclusie: het onderwijs moet goed nadenken over de inzet van technologie in het onderwijs én de rollen die leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere onderwijsprofessionals hierin spelen.

Uit de verkenning blijkt dat de inzet van intelligente technologie volop kansen biedt om onderwijs te ondersteunen en te verrijken. Zo kan technologie eraan bijdragen dat leerlingen en studenten ‘zelfstandiger leren, beter presteren, inclusiever onderwijs volgen en meer gemotiveerd zijn’, aldus het rapport. Maar het heeft ook als risico dat ‘de autonomie van leerlingen en studenten, en van leraren en docenten wordt aangetast en het onderwijs eenzijdig wordt’. Voorbeelden hiervan zijn volgens de Onderwijsraad verschraling van het onderwijs en een gebrek aan persoonlijk contact.

Het is daarom essentieel dat intelligente technologie doordacht wordt ingezet. Daar hebben alle betrokken partijen een rol in: van leraar tot bestuurder en overheid. Zo is het onder andere belangrijk dat schoolleiders en -bestuurders ervoor zorgen dat leerlingen, studenten, leraren en docenten digitaal geletterd zijn en intelligente technologie zinvol en verantwoord inzetten. Maar ook dat zij ruimte creëren voor onderwijsontwikkeling en professionele ontwikkeling. De Onderwijsraad benadrukt wel dat het gebruik van technologie geen kostenbesparing mag zijn en dat het geen oplossing biedt voor de personeelstekorten in het onderwijs.

Goed inrichten en gebruiken van ICT

De PO-Raad vindt het belangrijk dat ICT in het primair onderwijs goed ingericht en gebruikt wordt. Als bestuur wil je bovendien de controle hebben over wat er binnen de organisatie met ICT gebeurt. Maar waar ligt precies de verantwoordelijkheid van een schoolbestuur? En hoe geven we daar als sector invulling aan? De adviesgroep Regie op ICT heeft hier dit voorjaar advies over uitgebracht. Zij adviseren besturen om nu regie te pakken op ICT, om te beginnen in je eigen organisatie. Weten hoe je dat kunt doen? Frits Hoekstra, bestuurder van SCOPE scholengroep, vertelt erover in een interview op onze website.

Start Nationaal Onderwijslab AI

Heb jij vraagstukken binnen jouw school of bestuur die gaan over kunstmatige intelligentie? Dan kun je met jouw vraagstuk terecht bij het National Onderwijslab AI (NOLAI). NOLAI ontwikkelt met onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven intelligente digitale onderwijsinnovaties, gericht op de verbetering van de kwaliteit van het primair en voortgezet onderwijs. Meer weten over NOLAI of wil je direct een vraag indienen? Kijk dan op de website

Doe met jouw team de BLOOM-workshop!

Technologie biedt tal van kansen voor het onderwijs, denk aan de mogelijkheden die ontstaan voor gepersonaliseerd leren of de vereenvoudiging van de administratie. Maar het is ook complex. Want: als alles kan, moeten we dan ook alles willen? De gratis onlineworkshop Bloom is speciaal ontwikkeld voor schoolteams van leraren, schoolleiders en/of bestuurders. Na de workshop heb je meer kennis over inzet van technologie in het onderwijs en ben je je meer bewust van de gevolgen hiervan.  

 

Leerling achter laptop

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten