Nieuws

Sluit je aan bij de klankbordgroep van het Expertisepunt digitale geletterdheid!

Wil je meedenken over de ondersteuning van digitale geletterdheid in het onderwijs? Meld je dan aan voor de klankbordgroep van het Expertisepunt digitale geletterdheid!

Het Expertisepunt digitale geletterdheid is op zoek naar enthousiaste leraren, ict-coördinatoren, i-coaches en andere onderwijsprofessionals die mee willen werken aan digitale geletterdheid in het funderend onderwijs. We vragen de klankbordgroep af en toe om feedback over producten en diensten die het expertisepunt aanbiedt. Zoals met welke kennis en informatie we scholen kunnen ondersteunen, de inrichting van de website of voorlichtingsmateriaal. Jouw mening is waardevol en helpt bij het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.

We zoeken onderwijsprofessionals met actuele onderwijservaring uit de sectoren primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Ook professionals die nog maar net gestart zijn met digitale geletterdheid in het onderwijs zijn van harte welkom. We verwachten dat vakdocenten in het voortgezet onderwijs met interesse in digitale geletterdheid ook een goede bijdrage aan de klankbordgroep kunnen leveren. Het Expertisepunt digitale geletterdheid is een publieke organisatie en vraagt daarom professionals die in de publieke sector werken aan te sluiten. We houden ons specifiek bezig met digitale geletterdheid en niet met digitalisering van het onderwijs of ict in het onderwijs.

Wil je bij aanmelding kort jouw achtergrond en motivatie om deel te nemen vermelden?
Stuur dan een mail naar: Stephanie Hippolyte.

Kinderen zitten lachend achter de laptop

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten