Nieuws

Themacommissie digitalisering: AI vraagt om een sector brede aanpak

AI biedt kansen voor het primaire proces in het onderwijs, maar hoe verzilveren we die kansen, wat zijn de risico's en hoe houden we zelf de regie? De themacommissie digitalisering heeft zich het afgelopen jaar gebogen over het vraagstuk van kunstmatige intelligentie, en dit heeft geleid tot een advies aan de besturen van de PO-Raad en VO-raad.  Dit advies lag voor aan de ALV van 6 juni.  

Regie op AI 

De PO-Raad heeft samen met de VO-raad een themacommissie Digitalisering.  De opkomst van AI vraagt om bewust en goed geïnformeerd handelen van elk bestuur en elke school - met oog voor de kansen én voor het beheersen van de risico’s. Dit wordt  onderstreept in het advies van de themacommissie digitalisering aan het bestuur van de PO-Raad en de VO-raad. Dit advies is opgesteld in samenwerking met experts van Kennisnet.

Centraal in het advies staat de oproep voor de ontwikkeling van een sector brede aanpak rond AI. Een aanpak die schoolbestuurders ondersteunt in het streven naar doordacht gebruik van de technologie. De themacommissie doet daartoe de volgende aanbevelingen:  

1. Besteed permanent en sector breed aandacht aan de ontwikkelingen rond AI, en organiseer daartoe een publieke AI-expertisefunctie op sectorniveau.  
2. Adviseer als sectorraad de leden om weloverwogen om te gaan met de inzet van AI.  
3. Biedt schoolbesturen op korte termijn concrete inhoudelijke richtlijnen, en suggesties hoe aandacht voor AI binnen scholen vorm kan worden gegeven.  
4. Oefen invloed en regie uit op de AI-activiteiten van de grotere leveranciers in het Nederlandse funderend onderwijs, via vraagarticulatie en co-creatie.  

Advies AI themacommissie digitalisering juni 2024.pdf

De PO-Raad zet, op basis van dit advies, samen met partners, zoals Kennisnet, SIVON, VO-raad en de themacommissie digitalisering, verdere stappen  om de sector te ondersteunen. Een eerste stap is de publicatie van een handreiking door Kennisnet op 13 juni. 

Wil je reageren op dit artikel of een vraag stellen aan de PO-Raad? Mail dan naar: digitalisering@povosi.nl

Aan de slag 

Op 13 juni publiceert Kennisnet een interactieve web handreiking over AI. Wil je nu al aan de slag met het thema AI?  

Leerlingen achter een bureau met leraar en laptop

Meer weten?

Downloads

PDF, 495.82 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten